Spaanse Grammatica | Spaanse Taal

Doe maar wat je wilt .. Subjuntivo zonder bijzin

De subjuntivo komt het meest voor in combinaties van hoofd- met bijzinnen. Maar er zijn ook een aantal gevallen dat je de subjuntivo gebruikt in de hoofdzin zonder een bijzin, zoals in de volgende gevallen: 


A. Met de woorden "ojalá" of "que" om een wens uit te drukken. In het Nederlands kun je "gaan" als controle woord gebruiken:

  • Ojalá que yo lo gane   > Hopelijk win ik het (ga ik winnen)
  • ¡Qué disfrutes tu día!  > Dat je van je dag geniet (gaat genieten)B. Met woorden die "misschien" uitdrukken met grote onzekerheid,  zoals "quiza(s)", "tal vez", "posiblemente", "acaso" en "probablemente". Je kunt hier "zeer waarschijnlijk" als hulpwoord gebruiken om te kijken of de subjuntivo de juiste vorm is:
  • Quizás haya perdido el colectivo > (Zeer) waarschijnlijk heeft hij/zij de bus gemist
Maar als er weinig twijfel is, dan gebruik je de indicativo en vertaalt zich meer als "waarschijnlijk" zonder "zeer":
  • Quizás ha perdido el colectivo > Waarschijnlijk heeft hij/zij de bus gemist


Het woord wellicht in het Spaans "a lo mejor" gaat altijd met indicativo:
  • A lo mejor tiene un lapiz  > Wellicht heeft hij/zij een potloodC.  Zinnen waar je twee werkwoorden gebruikt met een bepaling ertussen in zoals "como", "donde", "quien" of "lo que". Hier kun je in het Nederlands vaak het hulpwoord "maar" in de zin zetten als hulpmiddel:
  • Haz lo que quieras     > Doe (maar) wat je wilt
  • Déjalo donde quieras > Laat het (maar) achter waar je wilt

Als het werkwoord herhaald wordt, dan kun je het hulpwoord "ook" in de zin gebruiken om deze vorm van subjuntivo te checken:
  • Sea quien sea, ..           > Wie het (ook) is, ..
  • Sea como sea, ..           > Hoe het (ook) is, ..
  • Pase lo que pase, ..      > Wat er (ook) gebeurt, ..

Botero Beeld in Medellin in ColombiëBotero Beeld in Medellin in Colombië

Geen opmerkingen: