Spaanse Grammatica | Spaanse Taal

Het is/wordt ..- Onpersoonlijke en Lijdende vorm

Je kunt in het Spaans iets onpersoonlijks (zonder de persoon te noemen) op verschillende manieren zeggen net als in het Nederlands. 
De eerste manier is het werkwoord "zijn" gebruiken en iets objectiefs te zeggen zoals:
 • Es peligroso que fumes aqui >> Het is gevaarlijk dat je hier rookt.
 • Está prohibido fumar           >> Roken is verboden.

Net als in het Nederlands "je" te gebruiken op een generieke manier, kun je dat ook in het Spaans doen:
 • Vos no sabes qué te puede pasar >> Je weet niet wat er kan gebeuren.

Of je kunt in het Spaans "se", "uno", "la gente" gebruiken:
 • Uno no sabe qué le puede pasar >> Men weet niet wat er kan gebeuren.
 • No se sabe qué le puede pasar >> Men weet niet wat er kan gebeuren.
Een andere vorm is de derde meervoudsvorm van het werkwoord te gebruiken:
 • Están pintando el edificio >> Men verft het gebouw.

Als je iets wilt uitdrukken als "men moet", dan kun je in het Spaans "hay que" + infinitivo gebruiken:
 • Hay que cuidar el patrimonio >> Men moet goed voor het  erfgoed zorgen.

Lijdende vorm met "se"

In het Spaans kun je ook een lijdende vorm (ook wel bekend als passieve zin) gebruiken om niet specifiek de persoon te noemen, zoals "de tafel wordt gedekt". 
De meest voorkomende vorm in het Spaans is de zogenaamde lijdende vorm (pasiva refleja) met "se":
 • Se pintó el edificio >> het gebouw werd geverfd.
 • Se alquilan los departamentos >> de appartement zijn te huur.
 • Se vendió la casa >> het huis werd verkocht. 
Deze vorm bestaat niet letterlijk in het Nederlands, en kan zich ook vertalen als "men verft het gebouw" in plaats van "het gebouw wordt geverfd". In deze constructie kan men niet de handelende persoon noemen en richt het werkwoord naar het onderwerp (dus als meerdere objecten, dan gaat het werkwoord in meervoud):
 • Se pintaron los edificios >> de gebouwen werden geverfd.

 • Het gaat vaak met werkwoorden zoals:
  • vender
  • comprar
  • alquilar
  • abrir
  • cerrar
  • comer
  • construir
  • pintar
  • cortar
  • permitir
  • prohibir
  • perder
  Let echter op dat als men "se" gebruikt zonder een object, dan is het niet een lijdende vorm maar een construcción impersonal en vertaal je "se" als "men" :
  • Se busca al ladron >> men zoekt de dief. (impersonal, want ladron is lijdend voorwerp)
  • Se busca un traductor >> een vertaler wordt gezocht. (lijdend, want traductor is onderwerp)
  Het verschil is dat het werkwoord in deze constructie zich richt naar "se" en altijd in enkelvoud staat. In de pasiva refleja kan het werkwoord in enkelvoud of meervoud staanafhankelijk van onderwerp, erg subtiel dus.

  Lijdende vorm met "ser"

  De lijdende vorm kan ook uitgedrukt worden met werkwoord "ser", en in het Spaans wordt deze vorm alleen gebruikt als het onderwerp genoemd wordt of bekend is: 
  • El edificio fue pintado por Emma >> Het gebouw werd geverfd door Emma.

  "Ik deed het per ongeluk" met lijdende vorm

  In het Spaans kun je ook iets uitdrukken dat er iets per ongeluk of zonder opzet met iemand is gebeurd. Het makkelijkst is woorden in de zin te gebruiken zoals:
 • por accidente 
 • sin querer
 • de manera fortuita
 • accidentalmente 

 • Se me rompió...

  Maar in het Spaans hoor je vaker dat ze dit op een andere manier zeggen dat als je erbij betrokken was, maar iets gebeurd is zonder opzet. In het Spaans gebruik je dan namelijk een modo impersonal waar je "se" + wederkerend voornaamwoord gebruikt:
  • Se me rompió el plato  >> Ik brak per ongeluk het bord. 
  • Se me perdió la bici    >>  Ik verloor de fiets zonder opzet.
  • Se me rompieron los platos >> ik brak per ongeluk de borden.
  In deze zinsconstructie moet je een onderwerp gebruiken net als in de lijdende vorm met "se" als eerder genoemd en richt het werkwoord naar onderwerp. 
  Huis in Buenos Aires, ArgentiniëHuis in Buenos Aires, Argentinië

  Geen opmerkingen: