Hoe goed is je Spaans en Beste Sites met Tests

Als je Spaans (of andere vreemde taal) studeert, dan wil je natuurlijk weten op welk niveau je zit qua vaardigheid. Het meest gebruikte systeem is het zogenaamde CEF framework (ook bekend als CEFR) dat staat voor Common European Framework Reference.

Er zijn zes verschillende niveaus en de meeste studieprogramma's bieden je cursussen aan om een (deel) niveau te halen. Het aantal studie uren is per niveau sterk afhankelijk van de leermethode, de voorafgaande kennis van de persoon en het niveau. We laten hier de zes verschillende niveaus zien, met wat je zou moeten kunnen, wat je leert qua grammatica en hoeveel uur je gemiddeld in totaal moet studeren om het specifieke niveau te halen zonder voorkennis. 

 • CEF A1: Beginner
  • Met dit niveau kun je korte zinnen maken met paar woorden. Je begrijpt de basis van de taal en je kunt Spaanse woorden verstaan zolang het duidelijk en langzaam uitgesproken wordt met hulp van de spreker. In het dagelijkse leven kun je een paar dingen zeggen, zoals een biertje bestellen in de bar. 
  • Vergelijkbaar schoolniveau: basisschool groepen 6 en 7
  • Aantal uren studie (les + huiswerk): 60 - 100 
  • Grammatica: Persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden, aantal zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden en vervorming, belangrijkste voorzetsels voor plaats en tijd, werkwoordsvervoegingen tegenwoordige tijd, "estar" + werkwoord, "ir a" + werkwoord, gebruik van "hay", meest voorkomende vraagwoorden


 • CEF A2: Basisgebruiker (Elementary)
  • Met dit niveau ken je meer woorden en kun je de weg vragen als toerist, korte conversaties hebben en een verhaal schrijven met 3 of 4 zinnen. Je kunt de tegenwoordige, toekomstige en verleden tijden gebruiken. Ook kun je dingen beschrijven, hulp vragen en iets uitleggen
  • Vergelijkbaar schoolniveau: Basisschool groep 8
  • Aantal uren studie (les + huiswerk): 160 - 200
  • Grammatica: vaak gebruikte bijwoorden, toekomstige tijd, verleden tijd, vaak voorkomende zinnen, enkelvoud en meervoud van zelfstandige naamwoorden, veel gebruikte onbepaalde voornaamwoorden en vraagwoorden


 • CEF B1: Onafhankelijke gebruiker (Intermediate)
  • De meeste mensen die in Spaanstalige omgeving wonen of werken, hebben dit niveau. Je kunt nu ervaringen beschrijven en opinies geven. Je begrijpt hoe je de subjuntivo moet gebruiken en je kunt je in een werk- of schoolomgeving uitdrukken. Je kunt met deze vaardigheid werken in een Spaanse professionele omgeving, zolang de eisen niet te hoog zijn.
  • Vergelijkbaar schoolniveau: VMBO K, G+T klas 3 en 4, MBO eindniveau 2, Havo 1, VWO 1
  • Aantal uren studie (les + huiswerk): 350 - 400
  • Grammatica: verleden tijden, gebruik van meerdere onbepaalde en vragende voornaamwoorden, vergelijkingen uitdrukken, toekomstige en verleden tijden gebruiken, gebruik van hypotheses en verschillende voegwoorden, gebruik van subjuntivo in tegenwoordige tijd


 • CEF B2: Sterk onafhankelijke gebruiker (Upper Intermediate)
  • Je kunt complexe teksten begrijpen en schrijven. Discussies kun je nu voeren met verschillende tegen argumenten. Je bent redelijk vloeiend in de taal en je kunt duidelijk je mening uitdrukken. Je kunt literatuur lezen en begrijpen. Dit niveau is voldoende om als een leidinggevende in een professionele Spaanse omgeving te werken.
  • Vergelijkbaar schoolniveau: HAVO klas 2 en 3, VWO klas 2 en 3, MBO eindniveau 3
  • Aantal uren studie (les + huiswerk): 500 - 600
  • Grammatica: Verleden tijden, meer geavanceerde hypotheses, subjuntivo in verleden tijd, bepaalde lokale uitdrukkingen,  indirecte stijl van vertellen, gebruik van betrekkelijke voornaamwoorden, gebruik van verleden tijden in zinnen en bijzinnen 

 • CEF C1: Vaardige gebruiker (Advanced)
  • Hier kun je goede beargumenteerde teksten schrijven en op zelfde niveau spreken en een vloeiend debat voeren. Je kunt langere teksten schrijven en je uitdrukken op professioneel  en beginnend academisch niveau. Je kunt gemakkelijk en effectief je ideeën articuleren en zinnen verbinden met groot aantal voegwoorden en naamwoorden. 
  • Vergelijkbaar schoolniveau: MBO eindniveau 4, HAVO klas 4 en 5, VWO klas 4 t/m 6, HBO en WO propedeuse
  • Aantal uren studie (les + huiswerk): 700 - 900
  • Grammatica: gemengde verleden en tegenwoordige tijden in conditionele zinnen, geavanceerd gebruik van subjuntivo in tegenwoordige en verleden tijden, gebruik van uitdrukkingen met werkwoorden, inversies, uitdrukken van spijtbetuigingen

 • CEF C2:  Tweetalige gebruiker (Proficient)
  • Hier spreek je alsof je een natieve spreker bent, qua spraak en schrijfniveau. Je kunt een academische thesis schrijven zonder problemen met de taal en je hebt ook geen problemen om moeilijke teksten of conversaties te begrijpen en te herhalen in je eigen woorden. Je kunt je duidelijk en gearticuleerd uitdrukken, zelfs in complexe en politieke omgevingen. 
  • Vergelijkbaar schoolniveau: HBO, Wetenschappelijk Onderwijs
  • Aantal uren studie (les + huiswerk): 1000 - 1200
  • Grammatica: meningen articuleren, debatteren, literatuur lezen, begrijpen en efficiënte samenvattingen schrijven


Online Tests

Je kunt online tests doen om je Spaans taalvaardigheid te checken en ik geef hier een aantal links die je gratis kunt gebruiken om jezelf te testen (klik op de naam om de site te openen):

Geen opmerkingen: