Spaanse Grammatica | Spaanse Taal

Zich - Wederkerende Naamwoorden en Werkwoorden

Wederkerende voornaamwoorden zijn naamwoorden die zich naar het onderwerp richten zoals in de zin "zij heeft zich vergist" waarbij "zich" wederkerig is naar "zij". In het Spaans gebruik je de volgende wederkerende voornaamwoorden:
Wederkerende werkwoorden spaans

Het gebruik is vaak hetzelfde als in het Nederlands. Werkwoorden die te maken hebben met persoonlijke verzorging of kleding of die een verandering laten zien in wat persoon aan het doen is (zoals gaan slapen, opstaan) zijn over het algemeen wederkerend in het Spaans:
 cambiarse la ropa zich verkleden
 ponerse la ropa iets aantrekken (kleding)
 sacarse la ropa iets uittrekken (kleding)
 peinarse je haren kammen
 afeitarse zich scheren
 bañarse zich wassen
 secarse zich drogen
 dormirse gaan slapen
 leventarse opstaan
 sentarse gaan zitten

Als het om wederzijdse acties gaat, dan gebruik je ook het wederkerend voornaamwoord in het Spaans, zoals:
 ayudarse elkaar helpen
 conocerse elkaar leren kennen
 encontrarse elkaar vinden
 entenderse elkaar begrijpen
 amarse van elkaar houden

Daarnaast kan het gebruik van een wederkerend voornaamwoord de betekenis van het werkwoord veranderen:

Spaanse werkwoorden die veranderen als wederkerend

Cuidar

Opletten

Cuidarse

Voorzichtig zijn

Dar cuenta

Rapporteren

Darse cuenta de

Realizeren

Despedir a

Ontslaan

Despedirse de

Afscheid nemen van

Dirigir

Leiden

Dirigirse

Gaan naar

Dirigirse a alguien

Iemand aanspreken

Encargar

Bestellen

Encargarse

Zorgen voor, verantwoordelijkheid nemen

Encontrar

Vinden

Encontrarse

Ontmoeten

Ir

Gaan

Irse

Weggaan

Llamar

Bellen

Llamarse

Heten

Me parece que

Ik denk dat

Se parece que

Het lijkt dat

Prestar

Lenen

Prestarse a (ej. comentarios)

Zich lenen voor (comentaar)

Quedar (ej. cerca, quieto, contento)

Zijn

Quedar en

Afspreken dat

Quedarse

Blijven

Sacar, poner, cambiar los papeles

Wegnemen, plaatsen, veranderen

Sacarse, ponerse, cambiarse campera

Uitdoen, aandoen, veranderen

Sentir

Voelen

Sentirse (ej. Mejor)

Zich voelen


Meer in PatagoniëMeer in Patagonië in Argentinië

Geen opmerkingen: