Zich .. - Wederkerende Naamwoorden

Wederkerende voornaamwoorden zijn naamwoorden die zich naar het onderwerp richten zoals in de zin "zij heeft zich k heb me vergist" waarbij "zich" wederkerig is naar "zij". In het Spaans gebruik je de volgende wederkerende voornaamwoorden:
Wederkerend voornaamwoord

In het Spaans
In het Nederlands
Enkelvoud
1ste pers.
me
me
2de pers.
te
je
3de pers.
se
zich
Meervoud
1ste pers.
nos
ons
2de pers.
os (vosotros)
je

se (ustedes)
je
3de pers.
su
zich


Het gebruik is vaak hetzelfde als in het Nederlands. Een aantal Spaanse werkwoorden die een wederkerend voornaamwoord gebruiken zijn:
acostarse
gaan liggen
bañarse
douchen
despertarse
wakker worden
lavarse
zich wassen
vestirse
zich aankleden
cambiarse la ropa
zich verkleden
ponerse la ropa
iets aantrekken (kleding)
sacarse la ropa
iets uittrekken (kleding)
peinarse
je haren kammen
afeitarse
zich scheren
levantarse
opstaan
secarse
zich drogen


Als het om wederzijdse acties gaat, dan gebruik je ook het wederkerend voornaamwoord in het Spaans, zoals:
ayudarse
elkaar helpen
conocerse
elkaar leren kennen
encontrarse
elkaar vinden
entenderse
elkaar begrijpen
amarse
van elkaar houden

Daarnaast kan het gebruik van een wederkerend voornaamwoord de betekenis van het werkwoord veranderen:
Cuidar
Opletten
Cuidarse
Voorzichtig zijn
Dar cuenta
Rapporteren
Darse cuenta de
Realizeren
Despedir a
Ontslaan
Despedirse de
Afscheid nemen van
Dirigir
Leiden
Dirigirse
Gaan naar
Dirigirse a alguien
Iemand aanspreken
Encargar
Bestellen
Encargarse

Zorgen voor /verantwoordelijkheid nemen
Encontrar
Vinden
Encontrarse
Ontmoeten
Ir
Gaan
Irse
Weggaan
Llamar
Bellen
Llamarse
Heten
Me parece que
Ik denk dat
Parece que
Het lijkt dat
Prestar
Lenen
Prestarse a (ej.  comentarios)
Zich lenen voor (comentaar)
Quedar (ej. cerca, quieto, contento)
Zijn
Quedar en
Afspreken dat
Quedarse
Blijven
Sacar/poner/cambiar algo
(Iets) wegnemen/ plaatsen/veranderen
Sacarse/ponerse/cambiarse (ej. ropa)
Uitdoen/aandoen/veranderen

Sentir algo
(Iets) voelen
Sentirse (ej. mejor)
Zich voelen


Meer in Patagonië


Geen opmerkingen: