Spaanse Grammatica | Spaanse Taal

Gaan, ging - Vervoeging onregelmatige werkwoorden

In het Spaans zijn de meeste werkwoorden regelmatig en volgen één van de drie verbuigingen afhankelijk of het eindigt op -ar, -er of -ir. Daarnaast bestaan er ook een groot aantal onregelmatige werkwoorden. De meest gebruikte zijn ser en estar waarvan je de verbuiging in eerder genoemde post Vervoeging van Ser en Estar kunt vinden.

Buenos Aires in nachtBuenos Aires vanuit de lucht in de nacht

De andere niet reguliere werkwoorden hebben een aantal verschillende types van verbuigingen die kan afhangen van de klanken. We laten hier de belangrijkste regels zien:

Ik-vorm:

 • De ik-vorm van werkwoorden met een "g": 
  • Decir - digo    > Zeggen - ik zeg
  • Caer  - caigo  > Vallen - ik val
  • Hacer - hago  > Doen - ik doe
  • Salir - salgo    > Weggaan, - ik ga weg
 • De ik-vorm verandert de "g" in een "j":
  • Escoger - escojo  > Kiezen - ik kies
  • Corrigir  - corrijo > Corrigeren - ik corrigeer

Ik, jij, hij/zij en zij (meervoud) vorm:

 • De vorm verandert van "e" in een "ie":
  • Cerrar - cierre       > Sluiten -  hij/zij sluit
  • Pensar - piensa      > Denken - hij/zij denkt
 • De vorm verandert van "o" in een "ue"
  • Jugar - juega          > Spelen - hij/zij speelt
  • Mostrar - muestra  > Laten zien - hij/zij laat zien
  • Dormir - duerme    > Slapen - hij/zij slaapt
 • De vorm verandert van "e" in een "i":
  • Decir  - dice         > Zeggen - hij/zij zegt
  • Medir - mide        > Meten - hij/zij meet
Voor de wij en jullie vorm blijft de vorm hetzelfde.

Laatste letter of stam

 • Als de stam op "z" eindigt en we plakken een "e" erachter, dan verandert de "z" in een "c":
  • Lanzar - lancé         > Gooien  - ik gooide
 • Als de stam op "c" eindigt en we plakken een "a" of "o" erachter, dan verandert de "c" in een "zc":
  • Conocer - conozco > Kennen  - ik ken
 • Als de stam op "c" eindigt die klinkt als een "k" in plaats van een "s", en we plakken een "e" erachter, dan verandert de "c" in een "qu":
  • Masticar - mastiqué > Kouwen  - ik kouwde


Dat zijn de belangrijkste regels. Normaal gesproken kun je met de klanken na een paar weken de meeste combinaties maken zonder alle regels uit je hoofd te kennen.


We geven hieronder een lijst van de meest gebruikte onregelmatige werkwoorden:

Infinitivo: Abrir

Gerundio: Abriendo

Participio: Abierto

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo abro

yo abría

yo abrí

tú abres, vos abrís

tú/vos abrías

tú/vos abriste

él/ella/usted abre

él/ella/usted abría

él/ella/usted abrió

nosotros abrimos

nosotros abríamos

nosotros abrimos

ustedes abren

ustedes abrían

ustedes abrieron

ellos/ellas abren

ellos/ellas abrían

ellos/ellas abrieron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo abriré

yo abriría

-

tú/vos abrirás

tú/vos abrirías

abre

él/ella/usted abrirá

él/ella/usted abriría

abra

nosotros abriremos

nosotros abriríamos

abramos

ustedes abrirán

ustedes abrirían

abran

ellos/ellas abrirán

ellos/ellas abrirían

abran

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo abra

yo abriera

no abras

tú/vos abras

tú/vos abrieras

no abra

él/ella/usted abra

él/ella/usted abriera

no abramos

nosotros abramos

nosotros abriéramos

no abran

ustedes abran

ustedes abrieran

no abran

ellos/ellas abran

ellos/ellas abrieran


Infinitivo: Andar

Gerundio: Andando

Participio: Andado

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo ando

yo andaba

yo he andado

tú andas, vos andás

tú/vos andabas

tú/vos has andado

él/ella/usted anda

él/ella/usted andaba

él/ella/usted ha andado

nosotros andamos

nosotros andábamos

nosotros hemos andado

ustedes andan

ustedes andaban

ustedes han andado

ellos/ellas andan

ellos/ellas andaban

ellos/ellas han andado

Futuro

Condicional

Imperativo

yo andaré

yo andaría

-

tú/vos andarás

tú/vos andarías

anda

él/ella/usted andará

él/ella/usted andaría

ande

nosotros andaremos

nosotros andaríamos

andemos

ustedes andarán

ustedes andarían

anden

ellos/ellas andarán

ellos/ellas andarían

anden

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo ande

yo anduviera

no andes

tú/vos andes

tú/vos anduvieras

no ande

él/ella/usted ande

él/ella/usted anduviera

no andemos

nosotros andemos

nosotros anduviéramos

no anden

ustedes anden

ustedes anduvieran

no anden

ellos/ellas anden

ellos/ellas anduvieran


Infinitivo: Caer

Gerundio: Cayendo 

Participio: Caído

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo caigo

yo caía

yo caí

tú caes, vos caés

tú/vos caías

tú/vos caíste

él/ella/usted cae

él/ella/usted caía

él/ella/usted cayó

nosotros caemos

nosotros caíamos

nosotros caímos

ustedes caen

ustedes caían

ustedes cayeron

ellos/ellas caen

ellos/ellas caían

ellos/ellas cayeron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo caeré

yo caería

-

tú/vos caerás

tú/vos caerías

cae

él/ella/usted caerá

él/ella/usted caería

caiga

nosotros caeremos

nosotros caeríamos

caigamos

ustedes caerán

Ellos/ellas caerían

caen

ellos/ellas caerán

ellos/ellas caerían

caigan

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo caiga

yo cayera

no caigas

tú/vos caigas

tú/vos cayeras

no caiga

él/ella/usted caiga

él/ella/usted cayera

no caigamos

nosotros caigamos

nosotros cayéramos

no caigan

ustedes caigan

ustedes cayeran

no caigan

ellos/ellas caigan

ellos/ellas cayeran


Infinitivo: Cerrar

Gerundio: Cerrando 

Participio: Cerrado

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo cierro

yo cerraba

yo cerré

Tú cierras, vos cerrás

tú/vos cerrabas

tú/vos cerraste

él/ella/usted cierra

él/ella/usted cerraba

él/ella/usted cerró

nosotros cerramos

nosotros cerrábamos

nosotros cerramos

ustedes cierran

ustedes cerraban

ustedes cerraron

ellos/ellas cierran

ellos/ellas cerraban

ellos/ellas cerraron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo cerraré

yo cerraría

-

tú/vos cerrarás

tú/vos cerrarías

cierra

él/ella/usted cerrará

él/ella/usted cerraría

cierre

nosotros cerraremos

nosotros cerraríamos

cerremos

ustedes cerraran

ustedes cerrarían

cierren

ellos/ellas cerrarán

ellos/ellas cerrarían

cierren

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo cierre

yo cerrara

no cierres

tú/vos cierres

tú/vos cerraras

no cierre

él/ella/usted cierre

él/ella/usted cerrara

no cerremos

nosotros cerremos

nosotros cerráramos

no cierren

ustedes cierren

ustedes cerraran

no cierren

ellos/ellas cierren

ellos/ellas cerraran


Infinitivo: Conocer

Gerundio: Conociendo

Participio: Conocido

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo conozco

yo conocía

yo conocí

tú conoces, vos conocés

tú/vos conocías

tú/vos conociste

él/ella/usted conoce

él/ella/usted conocía

él/ella/usted conoció

nosotros conocemos

nosotros conocíamos

nosotros conocimos

ustedes conocen

ustedes conocían

vosotros conocisteis

ellos/ellas conocen

ellos/ellas conocían

ellos/ellas conocieron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo conoceré

yo conocería

-

tú/vos conocerás

tú/vos conocerías

conoce

él/ella/usted conocerá

él/ella/usted conocería

conozca

nosotros conoceremos

nosotros conoceríamos

conozcamos

ustedes conocerán

ustedes conocerán

conozcan

ellos/ellas conocerán

ellos/ellas conocerían

conozcan

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo conozca

yo conociera

no conozcas

tú/vos conozcas

tú/vos conocieras

no conozca

él/ella/usted conozca

él/ella/usted conociera

no conozcamos

nosotros conozcamos

nosotros conociéramos

no conozcan

ustedes conozcan

ustedes conocieran

no conozcan

ellos/ellas conozcan

ellos/ellas conocieran


Infinitivo: Creer

Gerundio: Creyendo

Participio: Creído

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo creo

yo creía

yo creí

tú crees, vos creés

tú/vos creías

tú/vos creíste

él/ella/usted cree

él/ella/usted creía

él/ella/usted creyó

nosotros creemos

nosotros creíamos

nosotros creímos

ustedes creen

ustedes creían

ustedes creyeron

ellos/ellas creen

ellos/ellas creían

ellos/ellas creyeron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo creeré

yo creería

-

tú/vos creerás

tú/vos creerías

cree

él/ella/usted creerá

él/ella/usted creería

crea

nosotros creeremos

nosotros creeríamos

creamos

ustedes creerán

ustedes creerían

crean

ellos/ellas creerán

ellos/ellas creerían

crean

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo crea

yo creyera

no creas

tú/vos creas

tú/vos creyeras

no crea

él/ella/usted crea

él/ella/usted creyera

no creamos

nosotros creamos

nosotros creyéramos

no crean

ustedes crean

ustedes creyeran

no crean

ellos/ellas crean

ellos/ellas creyeran


Infinitivo: Dar

Gerundio: Dando

Participio: Dado

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo doy

yo daba

yo di

tú/vos das

tú/vos dabas

tú/vos diste

él/ella/usted da

él/ella/usted daba

él/ella/usted dio

nosotros damos

nosotros dábamos

nosotros dimos

ustedes dan

ustedes daban

ustedes dieron

ellos/ellas dan

ellos/ellas daban

ellos/ellas dieron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo daré

yo daría

-

tú/vos darás

tú/vos darías

da

él/ella/usted dará

él/ella/usted daría

nosotros daremos

nosotros daríamos

demos

ustedes darán

ustedes darian

den

ellos/ellas darán

ellos/ellas darían

den

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo dé

yo diera

no des

tú/vos des

tú/vos dieras

no dé

él/ella/usted dé

él/ella/usted diera

no demos

nosotros demos

nosotros diéramos

no den

ustedes den

ustedes dieran

no den

ellos/ellas den

ellos/ellas dieran


Infinitivo: Decir

Gerundio: Diciendo

Participio: Dicho

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo digo

yo decía

yo dije

tú dices, vos decís

tú/vos decías

tú/vos dijiste

él/ella/usted dice

él/ella/usted decía

él/ella/usted dijo

nosotros decimos

nosotros decíamos

nosotros dijimos

ustedes dicen

ustedes dicen

ustedes dijeron

ellos/ellas dicen

ellos/ellas decían

ellos/ellas dijeron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo diré

yo diría

-

tú/vos dirás

tú/vos dirías

di

él/ella/usted dirá

él/ella/usted diría

diga

nosotros diremos

nosotros diríamos

digamos

ustedes diran

ustedes dirian

digan

ellos/ellas dirán

ellos/ellas dirían

digan

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo diga

yo dijera

no digas

tú/vos digas

tú/vos dijeras

no diga

él/ella/usted diga

él/ella/usted dijera

no digamos

nosotros digamos

nosotros dijéramos

no digan

ustedes digan

ustedes dijeran

no digan

ellos/ellas digan

ellos/ellas dijeran


Infinitivo: Dormir

Gerundio: Durmiendo

Participio: Dormido

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo duermo

yo dormía

yo dormí

Tú duermes, vos dormís

tú/vos dormías

tú/vos dormiste

él/ella/usted duerme

él/ella/usted dormía

él/ella/usted durmió

nosotros dormimos

nosotros dormíamos

nosotros dormimos

ustedes duermen

ustedes dormían

ustedes durmieron

ellos/ellas duermen

ellos/ellas dormían

ellos/ellas durmieron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo dormiré

yo dormiría

-

tú/vos dormirás

tú/vos dormirías

duerme

él/ella/usted dormirá

él/ella/usted dormiría

duerma

nosotros dormiremos

nosotros dormiríamos

durmamos

ustedes dormirán

ustedes dormirán

duerman

ellos/ellas dormirán

ellos/ellas dormirían

duerman

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo duerma

yo durmiera

no duermas

tú/vos duermas

tú/vos durmieras

no duerma

él/ella/usted duerma

él/ella/usted durmiera

no durmamos

nosotros durmamos

nosotros durmiéramos

no duerman

ustedes duerman

ustedes durmieran

no duerman

ellos/ellas duerman

ellos/ellas durmieran


Infinitivo: Empezar

Gerundio: Empezando

Participio: Empezado

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo empiezo

yo empezaba

yo empecé

Tú empiezas, vos empezás

tú/vos empezabas

tú/vos empezaste

él/ella/usted empieza

él/ella/usted empezaba

él/ella/usted empezó

nosotros empezamos

nosotros empezábamos

nosotros empezamos

ustedes empiezan

ustedes empezaban

ustedes empezaron

ellos/ellas empiezan

ellos/ellas empezaban

ellos/ellas empezaron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo empezaré

yo empezaría

-

tú/vos empezarás

tú/vos empezarías

empieza

él/ella/usted empezará

él/ella/usted empezaría

empiece

nosotros empezaremos

nosotros empezaríamos

empecemos

ustedes empezarán

ustedes empezarían

empiecen

ellos/ellas empezarán

ellos/ellas empezarían

empiecen

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo empiece

yo empezara

no empieces

tú/vos empieces

tú/vos empezaras

no empiece

él/ella/usted empiece

él/ella/usted empezara

no empecemos

nosotros empecemos

nosotros empezáramos

no empiecen

ustedes empiecen

ustedes empezaran

no empiecen

ellos/ellas empiecen

ellos/ellas empezaran


Infinitivo: Escoger

Gerundio: Escogiendo

Participio: Escogido

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo escojo

yo escogía

yo escogí

tú escoges, vos escogés

tú/vos escogías

tú/vos escogiste

él/ella/usted escoge

él/ella/usted escogía

él/ella/usted escogió

nosotros escogemos

nosotros escogíamos

nosotros escogimos

ustedes escogen

ustedes escogían

ustedes escogieron

ellos/ellas escogen

ellos/ellas escogían

ellos/ellas escogieron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo escogeré

yo escogería

-

tú/vos escogerás

tú/vos escogerías

escoge

él/ella/usted escogerá

él/ella/usted escogería

escoja

nosotros escogeremos

nosotros escogeríamos

escojamos

ustedes escogerán

ustedes escogerían

escojan

ellos/ellas escogerán

ellos/ellas escogerían

escojan

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo escoja

yo escogiera

no escojas

tú/vos escojas

tú/vos escogieras

no escoja

él/ella/usted escoja

él/ella/usted escogiera

no escojamos

nosotros escojamos

nosotros escogiéramos

no escojan

ustedes escojan

ustedes escogieran

no escojan

ellos/ellas escojan

ellos/ellas escogieran


Infinitivo: Encontrar

Gerundio: Encontrando

Participio: Encontrado

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo encuentro

yo encontraba

yo encontré

Tú encuentras, vos encontrás

tú/vos encontrabas

tú/vos encontraste

él/ella/usted encuentra

él/ella/usted encontraba

él/ella/usted encontró

nosotros encontramos

nosotros encontrábamos

nosotros encontramos

ustedes encuentran

ustedes encontraban

ustedes encontraron

ellos/ellas encuentran

ellos/ellas encontraban

ellos/ellas encontraron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo encontraré

yo encontraría

-

tú/vos encontrarás

tú/vos encontrarías

encuentra

él/ella/usted encontrará

él/ella/usted encontraría

encuentre

nosotros encontraremos

nosotros encontraríamos

encontremos

ustedes encontraran

ustedes encontrarían

encuentren

ellos/ellas encontrarán

ellos/ellas encontrarían

encuentren

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo encuentre

yo encontrara

no encuentres

tú/vos encuentres

tú/vos encontraras

no encuentre

él/ella/usted encuentre

él/ella/usted encontrara

no encontremos

nosotros encontremos

nosotros encontráramos

no encuentren

ustedes encuentren

ustedes encontraran

no encuentren

ellos/ellas encuentren

ellos/ellas encontraran


Infinitivo: Escribir

Gerundio: Escribiendo

Participio: Escrito

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo escribo

yo escribía

yo escribí

tú escribes, vos escribís

tú/vos escribías

tú/vos escribiste

él/ella/usted escribe

él/ella/usted escribía

él/ella/usted escribió

nosotros escribimos

nosotros escribíamos

nosotros escribimos

ustedes escriben

ustedes escribian

ustedes escribieron

ellos/ellas escriben

ellos/ellas escribían

ellos/ellas escribieron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo escribiré

yo escribiría

-

tú/vos escribirás

tú/vos escribirías

escribe

él/ella/usted escribirá

él/ella/usted escribiría

escriba

nosotros escribiremos

nosotros escribiríamos

escribamos

ustedes escribirán

ustedes escribían

escriban

ellos/ellas escribirán

ellos/ellas escribirían

escriban

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo escriba

yo escribiera

no escribas

tú/vos escribas

tú/vos escribieras

no escriba

él/ella/usted escriba

él/ella/usted escribiera

no escribamos

nosotros escribamos

nosotros escribiéramos

no escriban

ustedes escriban

ustedes escribieran

no escriban

ellos/ellas escriban

ellos/ellas escribieran


Infinitivo: Haber

Gerundio: Habiendo

Participio: Habido

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo he

yo había

yo hube

tú/vos has

tú/vos habías

tú/vos hubiste

él/ella/usted ha / hay

él/ella/usted había

él/ella/usted hubo

nosotros hemos

nosotros habíamos

nosotros hubimos

ustedes han

ustedes habían

ustedes hubieron

ellos/ellas han

ellos/ellas habían

ellos/ellas hubieron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo habré

yo habría

-

tú habrás

tú/vos habrías

he

él/ella/usted habrá

él/ella/usted habría

haya

nosotros habremos

nosotros habríamos

hayamos

ustedes habrán

ustedes habrían

hayan

ellos/ellas habrán

ellos/ellas habrían

hayan

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo haya

yo hubiera

no hayas

tú/vos hayas

tú/vos hubieras

no haya

él/ella/usted haya

él/ella/usted hubiera

no hayamos

nosotros hayamos

nosotros hubiéramos

no hayan

ustedes hayan

ustedes hubierais

no hayan

ellos/ellas hayan

ellos/ellas hubieran


Infinitivo: Hacer

Gerundio: Haciendo

Participio: Hecho

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo hago

yo hacía

yo hice

tú haces, vos hacés

tú/vos hacías

tú/vos hiciste

él/ella/usted hace

él/ella/usted hacía

él/ella/usted hizo

nosotros hacemos

nosotros hacíamos

nosotros hicimos

ustedes hacen

ustedes hacían

ustedes hicieron

ellos/ellas hacen

ellos/ellas hacían

ellos/ellas hicieron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo haré

yo haría

-

tú/vos harás

tú/vos harías

haz

él/ella/usted hará

él/ella/usted haría

haga

nosotros haremos

nosotros haríamos

hagamos

ustedes harán

ustedes harían

hagan

ellos/ellas harán

ellos/ellas harían

hagan

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo haga

yo hiciera

no hagas

tú/vos hagas

tú/vos hicieras

no haga

él/ella/usted haga

él/ella/usted hiciera

no hagamos

nosotros hagamos

nosotros hiciéramos

no hagan

ustedes hagan

ustedes hicieran

no hagan

ellos/ellas hagan

ellos/ellas hicieran


Infinitivo: Ir

Gerundio: Yendo

Participio: ido

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo voy

yo iba

yo fui

tú/vos vas

tú/vos ibas

tú/vos fuiste

él/ella/usted va

él/ella/usted iba

él/ella/usted fue

nosotros vamos

nosotros íbamos

nosotros fuimos

ustedes van

ustedes iban

ustedes fueron

ellos/ellas van

ellos/ellas iban

ellos/ellas fueron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo iré

yo iría

-

tú/vos irás

tú/vos irías

ve

él/ella/usted irá

él/ella/usted iría

vaya

nosotros iremos

nosotros iríamos

vayamos

ustedes iran

ustedes irian

vayan

ellos/ellas irán

ellos/ellas irían

vayan

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo vaya

yo fuera

no vayas

tú/vos vayas

tú/vos fueras

no vaya

él/ella/usted vaya

él/ella/usted fuera

no vayamos

nosotros vayamos

nosotros fuéramos

no vayan

ustedes vayan

ustedes fueran

no vayan

ellos/ellas vayan

ellos/ellas fueran


Infinitivo: Jugar

Gerundio: Jugando

Participio: jugado

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo juego

yo jugaba

yo jugué

tú juegas, vos jugás

tú/vos jugabas

tú/vos jugaste

él/ella/usted juega

él/ella/usted jugaba

él/ella/usted jugó

nosotros jugamos

nosotros jugábamos

nosotros jugamos

ustedes juegan

ustedes jugaban

ustedes jugaron

ellos/ellas juegan

ellos/ellas jugaban

ellos/ellas jugaron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo jugaré

yo jugaría

-

tú/vos jugarás

tú/vos jugarías

juega

él/ella/usted jugará

él/ella/usted jugaría

juegue

nosotros jugaremos

nosotros jugaríamos

juguemos

ustedes jugaran

ustedes jugarian

jueguen

ellos/ellas jugarán

ellos/ellas jugarían

jueguen

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo juegue

yo jugara

no juegues

tú/vos juegues

tú/vos jugaras

no juegue

él/ella/usted juegue

él/ella/usted jugara

no juguemos

nosotros juguemos

nosotros jugáramos

no jueguen

ustedes jueguen

ustedes jugaran

no jueguen

ellos/ellas jueguen

ellos/ellas jugaran


Infinitivo: Leer

Gerundio: Leyendo

Participio: Leído

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo leo

yo leía

yo leí

tú lees, vos leés

tú/vos leías

tú/vos leíste

él/ella/usted lee

él/ella/usted leía

él/ella/usted leyó

nosotros leemos

nosotros leíamos

nosotros leímos

ustedes leen

ustedes leían

ustedes leyeron

ellos/ellas leen

ellos/ellas leían

ellos/ellas leyeron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo leeré

yo leería

-

tú/vos leerás

tú/vos leerías

lee

él/ella/usted leerá

él/ella/usted leería

lea

nosotros leeremos

nosotros leeríamos

leamos

ustedes leerán

ustedes leerían

lean

ellos/ellas leerán

ellos/ellas leerían

lean

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo lea

yo leyera

no leas

tú/vos leas

tú/vos leyeras

no lea

él/ella/usted lea

él/ella/usted leyera

no leamos

nosotros leamos

nosotros leyéramos

no lean

ustedes lean

ustedes leyeran

no lean

ellos/ellas lean

ellos/ellas leyeran


Infinitivo: Llegar

Gerundio: Llegando

Participio: Llegado

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo llego

yo llegaba

yo llegué

tú llegas, vos llegás

tú/vos llegabas

tú/vos llegaste

él/ella/usted llega

él/ella/usted llegaba

él/ella/usted llegó

nosotros llegamos

nosotros llegábamos

nosotros llegamos

ustedes llegan

ustedes llegaban

ustedes llegaron

ellos/ellas llegan

ellos/ellas llegaban

ellos/ellas llegaron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo llegaré

yo llegaría

-

tú/vos llegarás

tú/vos llegarías

llega

él/ella/usted llegará

él/ella/usted llegaría

llegue

nosotros llegaremos

nosotros llegaríamos

lleguemos

ustedes llegaran

ustedes llegarían

lleguen

ellos/ellas llegarán

ellos/ellas llegarían

lleguen

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo llegue

yo llegara

no llegues

tú/vos llegues

tú/vos llegaras

no llegue

él/ella/usted llegue

él/ella/usted llegara

no lleguemos

nosotros lleguemos

nosotros llegáramos

no lleguen

ustedes lleguen

ustedes llegaran

no lleguen

ellos/ellas lleguen

ellos/ellas llegaran


Infinitivo: Oír

Gerundio: Oyendo

Participio: Oído

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo oigo

yo oía

yo oí

tú oyes, vos oís

tú/vos oías

tú/vos oíste

él/ella/usted oye

él/ella/usted oía

él/ella/usted oyó

nosotros oímos

nosotros oíamos

nosotros oímos

ustedes oyen

ustedes oían

ustedes oyeron

ellos/ellas oyen

ellos/ellas oían

ellos/ellas oyeron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo oiré

yo oiría

-

tú/vos oirás

tú/vos oirías

oye

él/ella/usted oirá

él/ella/usted oiría

oiga

nosotros oiremos

nosotros oiríamos

oigamos

ustedes oirán

ustedes oirían

oigan

ellos/ellas oirán

ellos/ellas oirían

oigan

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo oiga

yo oyera

no oigas

tú/vos oigas

tú/vos oyeras

no oiga

él/ella/usted oiga

él/ella/usted oyera

no oigamos

nosotros oigamos

nosotros oyéramos

no oigan

ustedes oigan

ustedes oyeran

no oigan

ellos/ellas oigan

ellos/ellas oyeran


Infinitivo: Pedir

Gerundio: Pidiendo

Participio: Pedido

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo pido

yo pedía

yo pedí

tú pides, vos pedís

tú/vos pedías

tú/vos pediste

él/ella/usted pide

él/ella/usted pedía

él/ella/usted pidió

nosotros pedimos

nosotros pedíamos

nosotros pedimos

ustedes piden

ustedes piden

ustedes pidieron

ellos/ellas piden

ellos/ellas pedían

ellos/ellas pidieron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo pediré

yo pediría

-

tú/vos pedirás

tú/vos pedirías

pide

él/ella/usted pedirá

él/ella/usted pediría

pida

nosotros pediremos

nosotros pediríamos

pidamos

ustedes pedirán

ustedes pedirían

pidan

ellos/ellas pedirán

ellos/ellas pedirían

pidan

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo pida

yo pidiera

no pidas

tú/vos pidas

tú/vos pidieras

no pida

él/ella/usted pida

él/ella/usted pidiera

no pidamos

nosotros pidamos

nosotros pidiéramos

no pidan

ustedes pidan

ustedes pidieran

no pidan

ellos/ellas pidan

ellos/ellas pidieran


Infinitivo: Pagar

Gerundio: Pagando

Participio: Pagado

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo pago

yo pagaba

yo pagué

tú pagas, vos pagás

tú/vos pagabas

tú/vos pagaste

él/ella/usted paga

él/ella/usted pagaba

él/ella/usted pagó

nosotros pagamos

nosotros pagábamos

nosotros pagamos

ustedes pagan

ustedes pagaban

ustedes pagaron

ellos/ellas pagan

ellos/ellas pagaban

ellos/ellas pagaron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo pagaré

yo pagaría

-

tú/vos pagarás

tú/vos pagarías

paga

él/ella/usted pagará

él/ella/usted pagaría

pague

nosotros pagaremos

nosotros pagaríamos

paguemos

ustedes pagaran

ustedes pagarían

paguen

ellos/ellas pagarán

ellos/ellas pagarían

paguen

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo pague

yo pagara

no pagues

tú/vos pagues

tú/vos pagaras

no pague

él/ella/usted pague

él/ella/usted pagara

no paguemos

nosotros paguemos

nosotros pagáramos

no paguen

ustedes paguen

ustedes pgaran

no paguen

ellos/ellas paguen

ellos/ellas pagaran


Infinitivo: Pensar

Gerundio: Pensando

Participio: Pensado

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo pienso

yo pensaba

yo pensé

tú piensas, vos pensás

tú/vos pensabas

tú/vos pensaste

él/ella/usted piensa

él/ella/usted pensaba

él/ella/usted pensó

nosotros pensamos

nosotros pensábamos

nosotros pensamos

vosotros piensan

ustedes pensaban

ustedes pensaron

ellos/ellas piensan

ellos/ellas pensaban

ellos/ellas pensaron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo pensaré

yo pensaría

-

tú/vos pensarás

tú/vos pensarías

piensa

él/ella/usted pensará

él/ella/usted pensaría

piense

nosotros pensaremos

nosotros pensaríamos

pensemos

ustedes pensaran

ustedes pensarían

piensen

ellos/ellas pensarán

ellos/ellas pensarían

piensen

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo piense

yo pensara

no pienses

tú/vos pienses

tú/vos pensaras

no piense

él/ella/usted piense

él/ella/usted pensara

no pensemos

nosotros pensemos

nosotros pensáramos

no piensen

ustedes piensen

ustedes pensaran

no piensen

ellos/ellas piensen

ellos/ellas pensaran


Infinitivo: Perder

Gerundio: Perdiendo

Participio: Perdido

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo pierdo

yo perdía

yo perdí

tú pierdes, vos perdés

tú/vos perdías

tú/vos perdiste

él/ella/usted pierde

él/ella/usted perdía

él/ella/usted perdió

nosotros perdemos

nosotros perdíamos

nosotros perdimos

ustedes piensan

ustedes perdían

ustedes perdieron

ellos/ellas pierden

ellos/ellas perdían

ellos/ellas perdieron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo perderé

yo perdería

-

tú/vos perderás

tú/vos perderías

pierde

él/ella/usted perderá

él/ella/usted perdería

pierda

nosotros perderemos

nosotros perderíamos

perdamos

ustedes perderán

ustedes perderían

pierdan

ellos/ellas perderán

ellos/ellas perderían

pierdan

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo pierda

yo perdiera

no pierdas

tú/vos pierdas

tú/vos perdieras

no pierda

él/ella/usted pierda

él/ella/usted perdiera

no perdamos

nosotros perdamos

nosotros perdiéramos

no pierdan

ustedes pierdan

ustedes perdieran

no pierdan

ellos/ellas pierdan

ellos/ellas perdieran


Infinitivo: Poder

Gerundio: Pudiendo

Participio: Podido

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo puedo

yo podía

yo pude

Tú puedes, vos podés

tú/vos podías

tú/vos pudiste

él/ella/usted puede

él/ella/usted podía

él/ella/usted pudo

nosotros podemos

nosotros podíamos

nosotros pudimos

ustedes pueden

ustedes podían

ustedes pudieron

ellos/ellas pueden

ellos/ellas podían

ellos/ellas pudieron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo podré

yo podría

-

tú/vos podrás

tú/vos podrías

puede

él/ella/usted podrá

él/ella/usted podría

pueda

nosotros podremos

nosotros podríamos

podamos

ustedes podrán

ustedes podrían

puedan

ellos/ellas podrán

ellos/ellas podrían

puedan

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo pueda

yo pudiera

no puedas

tú/vos puedas

tú/vos pudieras

no pueda

él/ella/usted pueda

él/ella/usted pudiera

no podamos

nosotros podamos

nosotros pudiéramos

no puedan

ustedes puedan

ustedes pudieran

no puedan

ellos/ellas puedan

ellos/ellas pudieran


Infinitivo: Poner

Gerundio: Poniendo

Participio: Puesto

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo pongo

yo ponía

yo puse

tú pones, vos ponés

tú/vos ponías

tú/vos pusiste

él/ella/usted pone

él/ella/usted ponía

él/ella/usted puso

nosotros ponemos

nosotros poníamos

nosotros pusimos

ustedes ponen

ustedes ponían

ustedes pusieron

ellos/ellas ponen

ellos/ellas ponían

ellos/ellas pusieron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo pondré

yo pondría

-

tú/vos pondrás

tú/vos pondrías

pon

él/ella/usted pondrá

él/ella/usted pondría

ponga

nosotros pondremos

nosotros pondríamos

pongamos

ustedes pondrán

ustedes pondrían

pongan

ellos/ellas pondrán

ellos/ellas pondrían

pongan

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo ponga

yo pusiera

no pongas

tú/vos pongas

tú/vos pusieras

no ponga

él/ella/usted ponga

él/ella/usted pusiera

no pongamos

nosotros pongamos

nosotros pusiéramos

no pongan

ustedes pongan

ustedes pusieran

no pongan

ellos/ellas pongan

ellos/ellas pusieran


Infinitivo: Querer

Gerundio: Queriendo

Participio: Querido

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo quiero

yo quería

yo quise

tú quieres, vos querés

tú/vos querías

tú/vos quisiste

él/ella/usted quiere

él/ella/usted quería

él/ella/usted quiso

nosotros queremos

nosotros queríamos

nosotros quisimos

ustedes quieren

ustedes querían

ustedes quisieron

ellos/ellas quieren

ellos/ellas querían

ellos/ellas quisieron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo querré

yo querría

-

tú/vos querrás

tú/vos querrías

Quiere

él/ella/usted querrá

él/ella/usted querría

Quiera

nosotros querremos

nosotros querríamos

Queramos

ustedes querran

ustedes querrian

Quieran

ellos/ellas querrán

ellos/ellas querrían

Quieran

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo quiera

yo quisiera

no quieras

tú/vos quieras

tú/vos quisieras

no quiera

él/ella/usted quiera

él/ella/usted quisiera

no queramos

nosotros queramos

nosotros quisiéramos

no quieran

ustedes quieran

ustedes quisieran

no quieran

ellos/ellas quieran

ellos/ellas quisieran


Infinitivo: Saber

Gerundio: Sabiendo

Participio: Sabido

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo sé

yo sabía

yo supe

tú sabes, vos sabés

tú/vos sabías

tú/vos supiste

él/ella/usted sabe

él/ella/usted sabía

él/ella/usted supo

nosotros sabemos

nosotros sabíamos

nosotros supimos

ustedes saben

ustedes sabían

ustedes supieron

ellos/ellas saben

ellos/ellas sabían

ellos/ellas supieron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo sabré

yo sabría

-

tú/vos sabrás

tú/vos sabrías

sabe

él/ella/usted sabrá

él/ella/usted sabría

sepa

nosotros sabremos

nosotros sabríamos

sepamos

ustedes sabrán

ustedes sabrían

sepan

ellos/ellas sabrán

ellos/ellas sabrían

sepan

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo sepa

yo supiera

no sepas

tú/vos sepas

tú/vos supieras

no sepa

él/ella/usted sepa

él/ella/usted supiera

no sepamos

nosotros sepamos

nosotros supiéramos

no sepan

vosotros sepáis

ustedes supieran

no sepan

ellos/ellas sepan

ellos/ellas supieran


Infinitivo: Sacar

Gerundio: Sacando

Participio: Sacado

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo saco

yo sacaba

yo saqué

tú sacas, vos sacás

tú/vos sacabas

tú/vos sacaste

él/ella/usted saca

él/ella/usted sacaba

él/ella/usted sacó

nosotros sacamos

nosotros sacábamos

nosotros sacamos

ustedes sacan

ustedes sacaban

ustedes sacaron

ellos/ellas sacan

ellos/ellas sacaban

ellos/ellas sacaron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo sacaré

yo sacaría

-

tú/vos sacarás

tú/vos sacarías

saca

él/ella/usted sacará

él/ella/usted sacaría

saque

nosotros sacaremos

nosotros sacaríamos

saquemos

ustedes sacaran

ustedes sacarían

saquen

ellos/ellas sacarán

ellos/ellas sacarían

saquen

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo saque

yo sacara

no saques

tú/vos saques

tú/vos sacaras

no saque

él/ella/usted saque

él/ella/usted sacara

no saquemos

nosotros saquemos

nosotros sacáramos

no saque

ustedes saquen

ustedes sacaran

no saque

ellos/ellas saquen

ellos/ellas sacaran


Infinitivo: Salir

Gerundio: Saliendo

Participio: Salido

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo salgo

yo salía

yo salí

tú sales, vos salís

tú/vos salías

tú/vos saliste

él/ella/usted sale

él/ella/usted salía

él/ella/usted salió

nosotros salimos

nosotros salíamos

nosotros salimos

ustedes salen

ustedes salían

ustedes salieron

ellos/ellas salen

ellos/ellas salían

ellos/ellas salieron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo saldré

yo saldría

-

tú/vos saldrás

tú/vos saldrías

sal

él/ella/usted saldrá

él/ella/usted saldría

salga

nosotros saldremos

nosotros saldríamos

salgamos

ustedes saldrán

ustedes saldrían

salgan

ellos/ellas saldrán

ellos/ellas saldrían

salgan

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo salga

yo saliera

no salgas

tú/vos salgas

tú/vos salieras

no salga

él/ella/usted salga

él/ella/usted saliera

no salgamos

nosotros salgamos

nosotros saliéramos

no salgan

ustedes salgan

ustedes salieran

no salgan

ellos/ellas salgan

ellos/ellas salieran


Infinitivo: Seguir

Gerundio: Siguiendo

Participio: Seguido

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo sigo

yo seguía

yo seguí

tú sigues, vos seguís

tú/vos seguías

tú/vos seguiste

él/ella/usted sigue

él/ella/usted seguía

él/ella/usted siguió

nosotros seguimos

nosotros seguíamos

nosotros seguimos

ustedes siguen

ustedes seguían

ustedes siguieron

ellos/ellas siguen

ellos/ellas seguían

ellos/ellas siguieron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo seguiré

yo seguiría

-

tú/vos seguirás

tú/vos seguirías

sigue

él/ella/usted seguirá

él/ella/usted seguiría

siga

nosotros seguiremos

nosotros seguiríamos

sigamos

ustedes seguirán

ustedes seguirían

sigan

ellos/ellas seguirán

ellos/ellas seguirían

sigan

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo siga

yo siguiera

no sigas

tú/vos sigas

tú/vos siguieras

no siga

él/ella/usted siga

él/ella/usted siguiera

no sigamos

nosotros sigamos

nosotros siguiéramos

no sigan

ustedes sigan

ustedes siguieran

no sigan

ellos/ellas sigan

ellos/ellas siguieran


Infinitivo: Sentir

Gerundio: Sintiendo

Participio: Sentido

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo siento

yo sentía

yo sentí

tú sientes, vos sentís

tú/vos sentías

tú/vos sentiste

él/ella/usted siente

él/ella/usted sentía

él/ella/usted sintió

nosotros sentimos

nosotros sentíamos

nosotros sentimos

ustedes sienten

ustedes sentian

ustedes sintieron

ellos/ellas sienten

ellos/ellas sentían

ellos/ellas sintieron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo sentiré

yo sentiría

-

tú/vos sentirás

tú/vos sentirías

siente

él/ella/usted sentirá

él/ella/usted sentiría

sienta

nosotros sentiremos

nosotros sentiríamos

sintamos

ustedes sentirán

ustedes sentirían

sientan

ellos/ellas sentirán

ellos/ellas sentirían

sientan

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo sienta

yo sintiera

no sientas

tú/vos sientas

tú/vos sintieras

no sienta

él/ella/usted sienta

él/ella/usted sintiera

no sintamos

nosotros sintamos

nosotros sintiéramos

no sientan

ustedes sientan

ustedes sintieran

no sientan

ellos/ellas sientan

ellos/ellas sintieran


Infinitivo: Tener

Gerundio: Teniendo

Participio: Tenido

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo tengo

yo tenía

yo tuve

tú tienes, vos tenés

tú/vos tenías

tú/vos tuviste

él/ella/usted tiene

él/ella/usted tenía

él/ella/usted tuvo

nosotros tenemos

nosotros teníamos

nosotros tuvimos

ustedes tienen

ustedes tenían

ustedes tuvieron

ellos/ellas tienen

ellos/ellas tenían

ellos/ellas tuvieron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo tendré

yo tendría

-

tú/vos tendrás

tú/vos tendrías

ten

él/ella/usted tendrá

él/ella/usted tendría

tenga

nosotros tendremos

nosotros tendríamos

tengamos

ustedes tendrán

ustedes tendrían

tengan

ellos/ellas tendrán

ellos/ellas tendrían

tengan

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo tenga

yo tuviera

no tengas

tú/vos tengas

tú/vos tuvieras

no tenga

él/ella/usted tenga

él/ella/usted tuviera

no tengamos

nosotros tengamos

nosotros tuviéramos

no tengan

ustedes tengan

ustedes tuvieran

no tengan

ellos/ellas tengan

ellos/ellas tuvieran


Infinitivo: Traer

Gerundio: Trayendo

Participio: Traído

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo traigo

yo traía

yo traje

tú traes, vos traés

tú/vos traías

tú/vos trajiste

él/ella/usted trae

él/ella/usted traía

él/ella/usted trajo

nosotros traemos

nosotros traíamos

nosotros trajimos

ustedes traen

ustedes traían

ustedes trajeron

ellos/ellas traen

ellos/ellas traían

ellos/ellas trajeron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo traeré

yo traería

-

tú/vos traerás

tú/vos traerías

trae

él/ella/usted traerá

él/ella/usted traería

traiga

nosotros traeremos

nosotros traeríamos

traigamos

ustedes traerán

ustedes traerían

traigan

ellos/ellas traerán

ellos/ellas traerían

traigan

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo traiga

yo trajera

no traigas

tú/vos traigas

tú/vos trajeras

no traiga

él/ella/usted traiga

él/ella/usted trajera

no traigamos

nosotros traigamos

nosotros trajéramos

no traigan

ustedes traigan

ustedes trajeran

no traigan

ellos/ellas traigan

ellos/ellas trajeran


Infinitivo: Venir

Gerundio: Viniendo

Participio: Venido

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo vengo

yo venía

yo vine

tú vienes, vos venís

tú/vos venías

tú/vos viniste

él/ella/usted viene

él/ella/usted venía

él/ella/usted vino

nosotros venimos

nosotros veníamos

nosotros vinimos

ustedes vienen

ustedes venían

ustedes vinieron

ellos/ellas vienen

ellos/ellas venían

ellos/ellas vinieron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo vendré

yo vendría

-

tú/vos vendrás

tú/vos vendrías

ven

él/ella/usted vendrá

él/ella/usted vendría

venga

nosotros vendremos

nosotros vendríamos

vengamos

vosotros vendrán

ustedes vendrían

vengan

ellos/ellas vendrán

ellos/ellas vendrían

vengan

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo venga

yo viniera

no vengas

tú/vos vengas

tú/vos vinieras

no venga

él/ella/usted venga

él/ella/usted viniera

no vengamos

nosotros vengamos

nosotros viniéramos

no vengan

ustedes vengan

ustedes vinieran

no vengan

ellos/ellas vengan

ellos/ellas vinieran


Infinitivo: Ver

Gerundio: Viendo

Participio: Visto

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo veo

yo veía

yo vi

tú/vos ves

tú/vos veías

tú/vos viste

él/ella/usted ve

él/ella/usted veía

él/ella/usted vio

nosotros vemos

nosotros veíamos

nosotros vimos

ustedes ven

ustedes veían

ustedes vieron

ellos/ellas ven

ellos/ellas veían

ellos/ellas vieron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo veré

yo vería

-

tú/vos verás

tú/vos verías

ve

él/ella/usted verá

él/ella/usted vería

vea

nosotros veremos

nosotros veríamos

veamos

ustedes verán

ustedes verían

vean

ellos/ellas verán

ellos/ellas verían

vean

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo vea

yo viera

no veas

tú/vos veas

tú/vos vieras

no vea

él/ella/usted vea

él/ella/usted viera

no veamos

nosotros veamos

nosotros viéramos

no vean

ustedes vean

ustedes vieran

no vean

ellos/ellas vean

ellos/ellas vieran


Infinitivo: Volver

Gerundio: Volviendo

Participio: Vuelto

Presente

Pretérito imperfecto

Pretérito perfecto simple

yo vuelvo

yo volvía

yo volví

tú vuelves, vos volvés

tú/vos volvías

tú/vos volviste

él/ella/usted vuelve

él/ella/usted volvía

él/ella/usted volvió

nosotros volvemos

nosotros volvíamos

nosotros volvimos

ustedes vuelven

ustedes volvian

ustedes volvieron

ellos/ellas vuelven

ellos/ellas volvían

ellos/ellas volvieron

Futuro

Condicional

Imperativo

yo volveré

yo volvería

-

tú/vos volverás

tú/vos volverías

vuelve

él/ella/usted volverá

él/ella/usted volvería

vuelva

nosotros volveremos

nosotros volveríamos

volvamos

ustedes volveran

ustedes volverían

vuelvan

ellos/ellas volverán

ellos/ellas volverían

vuelvan

Imperativo Negativo

Subjuntivo Presente

Subjuntivo Imperfecto

-

yo vuelva

yo volviera

no vuelvas

tú/vos vuelvas

tú/vos volvieras

no vuelva

él/ella/usted vuelva

él/ella/usted volviera

no volvamos

nosotros volvamos

nosotros volviéramos

no vuelvan

ustedes vuelvan

ustedes volvieran

no vuelvan

ellos/ellas vuelvan

ellos/ellas volvieran

1 opmerking:

lucky777 zei

Mooie duidelijke uitleg. Ook goed zijn de ezelsbruggetjes.