Gaan, ik ging - Vervoeging onregelmatige werkwoorden

In het Spaans zijn de meeste werkwoorden regelmatig en volgen één van de drie verbuigingen afhankelijk of het eindigt op -ar, -er of -ir. Daarnaast bestaan er ook een groot aantal onregelmatige werkwoorden. De meest gebruikte zijn ser en estar waarvan je de verbuiging in eerder genoemde post Vervoeging van Ser en Estar kunt vinden.

Buenos Aires in nachtBuenos Aires vanuit de lucht in de nacht

De andere niet reguliere werkwoorden hebben een aantal verschillende types van verbuigingen die kan afhangen van de klanken. We laten hier de belangrijkste regels zien:

Ik-vorm:

 • De ik-vorm van werkwoorden met een "g": 
  • Decir - digo    > Zeggen - ik zeg
  • Caer  - caigo  > Vallen - ik val
  • Hacer - hago  > Doen - ik doe
  • Salir - salgo    > Weggaan, - ik ga weg
 • De ik-vorm verandert de "g" in een "j":
  • Escoger - escojo  > Kiezen - ik kies
  • Corrigir  - corrijo > Corrigeren - ik corrigeer

Hij/zij-vorm:

 • De hij/zij vorm verandert van "e" in een "ie":
  • Cerrar - cierre       > Sluiten -  hij/zij sluit
  • Pensar - pienso      > Denken - hij/zij denkt
 • De hij/zij vorm verandert van "o" in een "ue"
  • Jugar - juega          > Spelen - hij/zij speelt
  • Mostrar - muestra  > Laten zien - hij/zij laat zien
  • Dormir - duerme    > Slapen - hij/zij slaapt
 • De hij/zij vorm verandert van "e" in een "i":
  • Decir  - dice         > Zeggen - hij/zij zegt
  • Medir - mide        > Meten - hij/zij meetLaatste letter of stam

 • Als de stam op "z" eindigt en we plakken een "e" erachter, dan verandert de "z" in een "c":
  • Lanzar - lancé         > Gooien  - ik gooide
 • Als de stam op "c" eindigt en we plakken een "a" of "o" erachter, dan verandert de "c" in een "zc":
  • Conocer - conozco > Kennen  - ik ken
 • Als de stam op "c" eindigt die klinkt als een "k" in plaats van een "s", en we plakken een "e" erachter, dan verandert de "c" in een "qu":
  • Masticar - mastiqué > Kouwen  - ik kouwde


Dat zijn de belangrijkste regels. Normaal gesproken kun je met de klanken na een paar weken de meeste combinaties maken zonder alle regels uit je hoofd te kennen.


We geven hieronder een lijst van de meest gebruikte onregelmatige werkwoorden:


Infinitivo:           Abrir
Gerundio:          Abriendo
Participio:           Abierto

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo abro
yo abría
yo abrí
tú abres, vos abrís
tú/vos abrías
tú/vos abriste
él/ella/usted abre
él/ella/usted abría
él/ella/usted abrió
nosotros abrimos
nosotros abríamos
nosotros abrimos
ustedes abren
ustedes abrían
ustedes abrieron
ellos/ellas abren
ellos/ellas abrían
ellos/ellas abrieron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo abriré
yo abriría
-
tú/vos abrirás
tú/vos abrirías
abre
él/ella/usted abrirá
él/ella/usted abriría
abra
nosotros abriremos
nosotros abriríamos
abramos
ustedes abrirán
ustedes abrirían
abran
ellos/ellas abrirán
ellos/ellas abrirían
abran

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo abra
yo abriera
no abras
tú/vos abras
tú/vos abrieras
no abra
él/ella/usted abra
él/ella/usted abriera
no abramos
nosotros abramos
nosotros abriéramos
no abran
ustedes abran
ustedes abrieran
no abran
ellos/ellas abran
ellos/ellas abrieran


Infinitivo:           Andar
Gerundio:          Andando
Participio:           Andado

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo ando
yo andaba
yo he andado
tú andas, vos andás
tú/vos andabas
tú/vos has andado
él/ella/usted anda
él/ella/usted andaba
él/ella/usted ha andado
nosotros andamos
nosotros andábamos
nosotros hemos andado
ustedes andan
ustedes andaban
ustedes han andado
ellos/ellas andan
ellos/ellas andaban
ellos/ellas han andado

Futuro
Condicional
Imperativo
yo andaré
yo andaría
-
tú/vos andarás
tú/vos andarías
anda
él/ella/usted andará
él/ella/usted andaría
ande
nosotros andaremos
nosotros andaríamos
andemos
ustedes andarán
ustedes andarían
anden
ellos/ellas andarán
ellos/ellas andarían
anden

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo ande
yo anduviera
no andes
tú/vos andes
tú/vos anduvieras
no ande
él/ella/usted ande
él/ella/usted anduviera
no andemos
nosotros andemos
nosotros anduviéramos
no anden
ustedes anden
ustedes  anduvieran
no anden
ellos/ellas anden
ellos/ellas anduvieran


Infinitivo:           Caer
Gerundio:          Cayendo 
Participio:           Caído

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo caigo
yo caía
yo caí
tú caes, vos caés
tú/vos caías
tú/vos caíste
él/ella/usted cae
él/ella/usted caía
él/ella/usted cayó
nosotros caemos
nosotros caíamos
nosotros caímos
ustedes caen
ustedes caían
ustedes cayeron
ellos/ellas caen
ellos/ellas caían
ellos/ellas cayeron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo caeré
yo caería
-
tú/vos caerás
tú/vos caerías
cae
él/ella/usted caerá
él/ella/usted caería
caiga
nosotros caeremos
nosotros caeríamos
caigamos
ustedes caerán
Ellos/ellas caerían
caen
ellos/ellas caerán
ellos/ellas caerían
caigan

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo caiga
yo cayera
no caigas
tú/vos caigas
tú/vos cayeras
no caiga
él/ella/usted caiga
él/ella/usted cayera
no caigamos
nosotros caigamos
nosotros cayéramos
no caigan
ustedes caigan
ustedes cayeran
no caigan
ellos/ellas caigan
ellos/ellas cayeran


Infinitivo:           Cerrar
Gerundio:          Cerrando 
Participio:           Cerrado

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo cierro
yo cerraba
yo cerré
Tú cierras, vos cerrás
tú/vos cerrabas
tú/vos cerraste
él/ella/usted cierra
él/ella/usted cerraba
él/ella/usted cerró
nosotros cerramos
nosotros cerrábamos
nosotros cerramos
ustedes cierran
ustedes cerraban
ustedes cerraron
ellos/ellas cierran
ellos/ellas cerraban
ellos/ellas cerraron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo cerraré
yo cerraría
-
tú/vos cerrarás
tú/vos cerrarías
cierra
él/ella/usted cerrará
él/ella/usted cerraría
cierre
nosotros cerraremos
nosotros cerraríamos
cerremos
ustedes cerraran
ustedes cerrarían
cierren
ellos/ellas cerrarán
ellos/ellas cerrarían
cierren

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo cierre
yo cerrara
no cierres
tú/vos cierres
tú/vos cerraras
no cierre
él/ella/usted cierre
él/ella/usted cerrara
no cerremos
nosotros cerremos
nosotros cerráramos
no cierren
ustedes cierren
ustedes cerraran
no cierren
ellos/ellas cierren
ellos/ellas cerraran


Infinitivo:           Conocer
Gerundio:          Conociendo
Participio:           Conocido

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo conozco
yo conocía
yo conocí
tú conoces, vos conocés
tú/vos conocías
tú/vos conociste
él/ella/usted conoce
él/ella/usted conocía
él/ella/usted conoció
nosotros conocemos
nosotros conocíamos
nosotros conocimos
ustedes conocen
ustedes conocían
vosotros conocisteis
ellos/ellas conocen
ellos/ellas conocían
ellos/ellas conocieron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo conoceré
yo conocería
-
tú/vos conocerás
tú/vos conocerías
conoce
él/ella/usted conocerá
él/ella/usted conocería
conozca
nosotros conoceremos
nosotros conoceríamos
conozcamos
ustedes conocerán
ustedes conocerán
conozcan
ellos/ellas conocerán
ellos/ellas conocerían
conozcan

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo conozca
yo conociera
no conozcas
tú/vos conozcas
tú/vos conocieras
no conozca
él/ella/usted conozca
él/ella/usted conociera
no conozcamos
nosotros conozcamos
nosotros conociéramos
no conozcan
ustedes conozcan
ustedes conocieran
no conozcan
ellos/ellas conozcan
ellos/ellas conocieran


Infinitivo:           Creer
Gerundio:          Creyendo  
Participio:           Creído

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo creo
yo creía
yo creí
tú crees, vos creés
tú/vos creías
tú/vos creíste
él/ella/usted cree
él/ella/usted creía
él/ella/usted creyó
nosotros creemos
nosotros creíamos
nosotros creímos
ustedes creen
ustedes creían
ustedes creyeron
ellos/ellas creen
ellos/ellas creían
ellos/ellas creyeron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo creeré
yo creería
-
tú/vos creerás
tú/vos creerías
cree
él/ella/usted creerá
él/ella/usted creería
crea
nosotros creeremos
nosotros creeríamos
creamos
ustedes creerán
ustedes creerían
crean
ellos/ellas creerán
ellos/ellas creerían
crean

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo crea
yo creyera
no creas
tú/vos creas
tú/vos creyeras
no crea
él/ella/usted crea
él/ella/usted creyera
no creamos
nosotros creamos
nosotros creyéramos
no crean
ustedes crean
ustedes creyeran
no crean
ellos/ellas crean
ellos/ellas creyeran

Infinitivo:           Dar
Gerundio:          Dando
Participio:           Dado

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo doy
yo daba
yo di
tú/vos das
tú/vos dabas
tú/vos diste
él/ella/usted da
él/ella/usted daba
él/ella/usted dio
nosotros damos
nosotros dábamos
nosotros dimos
ustedes dan
ustedes daban
ustedes dieron
ellos/ellas dan
ellos/ellas daban
ellos/ellas dieron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo daré
yo daría
-
tú/vos darás
tú/vos darías
da
él/ella/usted dará
él/ella/usted daría
nosotros daremos
nosotros daríamos
demos
ustedes darán
ustedes darian
den
ellos/ellas darán
ellos/ellas darían
den

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo dé
yo diera
no des
tú/vos des
tú/vos dieras
no dé
él/ella/usted dé
él/ella/usted diera
no demos
nosotros demos
nosotros diéramos
no den
ustedes den
ustedes dieran
no den
ellos/ellas den
ellos/ellas dieran


Infinitivo:           Decir
Gerundio:          Diciendo
Participio:           Dicho

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo digo
yo decía
yo dije
tú dices, vos decís
tú/vos decías
tú/vos dijiste
él/ella/usted dice
él/ella/usted decía
él/ella/usted dijo
nosotros decimos
nosotros decíamos
nosotros dijimos
ustedes dicen
ustedes dicen
ustedes dijeron
ellos/ellas dicen
ellos/ellas decían
ellos/ellas dijeron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo diré
yo diría
-
tú/vos dirás
tú/vos dirías
di
él/ella/usted dirá
él/ella/usted diría
diga
nosotros diremos
nosotros diríamos
digamos
ustedes diran
ustedes dirian
digan
ellos/ellas dirán
ellos/ellas dirían
digan

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo diga
yo dijera
no digas
tú/vos digas
tú/vos dijeras
no diga
él/ella/usted diga
él/ella/usted dijera
no digamos
nosotros digamos
nosotros dijéramos
no digan
ustedes digan
ustedes dijeran
no digan
ellos/ellas digan
ellos/ellas dijeran

Infinitivo:           Dormir
Gerundio:          Durmiendo
Participio:           Dormido

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo duermo
yo dormía
yo dormí
Tú duermes, vos dormís
tú/vos dormías
tú/vos dormiste
él/ella/usted duerme
él/ella/usted dormía
él/ella/usted durmió
nosotros dormimos
nosotros dormíamos
nosotros dormimos
ustedes duermen
ustedes dormían
ustedes durmieron
ellos/ellas duermen
ellos/ellas dormían
ellos/ellas durmieron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo dormiré
yo dormiría
-
tú/vos dormirás
tú/vos dormirías
duerme
él/ella/usted dormirá
él/ella/usted dormiría
duerma
nosotros dormiremos
nosotros dormiríamos
durmamos
ustedes dormirán
ustedes dormirán
duerman
ellos/ellas dormirán
ellos/ellas dormirían
duerman

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo duerma
yo durmiera
no duermas
tú/vos duermas
tú/vos durmieras
no duerma
él/ella/usted duerma
él/ella/usted durmiera
no durmamos
nosotros durmamos
nosotros durmiéramos
no duerman
ustedes duerman
ustedes durmieran
no duerman
ellos/ellas duerman
ellos/ellas durmieran


Infinitivo:           Empezar
Gerundio:          Empezando
Participio:           Empezado

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo empiezo
yo empezaba
yo empecé
Tú empiezas, vos empezás
tú/vos empezabas
tú/vos empezaste
él/ella/usted empieza
él/ella/usted empezaba
él/ella/usted empezó
nosotros empezamos
nosotros empezábamos
nosotros empezamos
ustedes empiezan
ustedes empezaban
ustedes empezaron
ellos/ellas empiezan
ellos/ellas empezaban
ellos/ellas empezaron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo empezaré
yo empezaría
-
tú/vos empezarás
tú/vos empezarías
empieza
él/ella/usted empezará
él/ella/usted empezaría
empiece
nosotros empezaremos
nosotros empezaríamos
empecemos
ustedes empezarán
ustedes empezarían
empiecen
ellos/ellas empezarán
ellos/ellas empezarían
empiecen

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo empiece
yo empezara
no empieces
tú/vos empieces
tú/vos empezaras
no empiece
él/ella/usted empiece
él/ella/usted empezara
no empecemos
nosotros empecemos
nosotros empezáramos
no empiecen
ustedes empiecen
ustedes empezaran
no empiecen
ellos/ellas empiecen
ellos/ellas empezaran


Infinitivo:           Escoger
Gerundio:          Escogiendo
Participio:           Escogido

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo escojo
yo escogía
yo escogí
tú escoges, vos escogés
tú/vos escogías
tú/vos escogiste
él/ella/usted escoge
él/ella/usted escogía
él/ella/usted escogió
nosotros escogemos
nosotros escogíamos
nosotros escogimos
ustedes escogen
ustedes escogían
ustedes escogieron
ellos/ellas escogen
ellos/ellas escogían
ellos/ellas escogieron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo escogeré
yo escogería
-
tú/vos escogerás
tú/vos escogerías
escoge
él/ella/usted escogerá
él/ella/usted escogería
escoja
nosotros escogeremos
nosotros escogeríamos
escojamos
ustedes escogerán
ustedes escogerían
escojan
ellos/ellas escogerán
ellos/ellas escogerían
escojan

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo escoja
yo escogiera
no escojas
tú/vos escojas
tú/vos escogieras
no escoja
él/ella/usted escoja
él/ella/usted escogiera
no escojamos
nosotros escojamos
nosotros escogiéramos
no escojan
ustedes escojan
ustedes escogieran
no escojan
ellos/ellas escojan
ellos/ellas escogieran


Infinitivo:           Encontrar
Gerundio:          Encontrando
Participio:           Encontrado

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo encuentro
yo encontraba
yo encontré
Tú encuentras, vos encontrás
tú/vos encontrabas
tú/vos encontraste
él/ella/usted encuentra
él/ella/usted encontraba
él/ella/usted encontró
nosotros encontramos
nosotros encontrábamos
nosotros encontramos
ustedes encuentran
ustedes encontraban
ustedes encontraron
ellos/ellas encuentran
ellos/ellas encontraban
ellos/ellas encontraron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo encontraré
yo encontraría
-
tú/vos encontrarás
tú/vos encontrarías
encuentra
él/ella/usted encontrará
él/ella/usted encontraría
encuentre
nosotros encontraremos
nosotros encontraríamos
encontremos
ustedes encontraran
ustedes encontrarían
encuentren
ellos/ellas encontrarán
ellos/ellas encontrarían
encuentren

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo encuentre
yo encontrara
no encuentres
tú/vos encuentres
tú/vos encontraras
no encuentre
él/ella/usted encuentre
él/ella/usted encontrara
no encontremos
nosotros encontremos
nosotros encontráramos
no encuentren
ustedes encuentren
ustedes encontraran
no encuentren
ellos/ellas encuentren
ellos/ellas encontraran


Infinitivo:           Escribir
Gerundio:          Escribiendo
Participio:           Escrito

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo escribo
yo escribía
yo escribí
tú escribes, vos escribís
tú/vos escribías
tú/vos escribiste
él/ella/usted escribe
él/ella/usted escribía
él/ella/usted escribió
nosotros escribimos
nosotros escribíamos
nosotros escribimos
ustedes escriben
ustedes escribian
ustedes escribieron
ellos/ellas escriben
ellos/ellas escribían
ellos/ellas escribieron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo escribiré
yo escribiría
-
tú/vos escribirás
tú/vos escribirías
escribe
él/ella/usted escribirá
él/ella/usted escribiría
escriba
nosotros escribiremos
nosotros escribiríamos
escribamos
ustedes escribirán
ustedes escribían
escriban
ellos/ellas escribirán
ellos/ellas escribirían
escriban

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo escriba
yo escribiera
no escribas
tú/vos escribas
tú/vos escribieras
no escriba
él/ella/usted escriba
él/ella/usted escribiera
no escribamos
nosotros escribamos
nosotros escribiéramos
no escriban
ustedes escriban
ustedes escribieran
no escriban
ellos/ellas escriban
ellos/ellas escribieran


Infinitivo:           Haber
Gerundio:          Habiendo
Participio:           Habido

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo he
yo había
yo hube
tú/vos has
tú/vos habías
tú/vos hubiste
él/ella/usted ha / hay
él/ella/usted había
él/ella/usted hubo
nosotros hemos
nosotros habíamos
nosotros hubimos
ustedes han
ustedes habían
ustedes hubieron
ellos/ellas han
ellos/ellas habían
ellos/ellas hubieron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo habré
yo habría
-
tú habrás
tú/vos habrías
he
él/ella/usted habrá
él/ella/usted habría
haya
nosotros habremos
nosotros habríamos
hayamos
ustedes habrán
ustedes habrían
hayan
ellos/ellas habrán
ellos/ellas habrían
hayan

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo haya
yo hubiera
no hayas
tú/vos hayas
tú/vos hubieras
no haya
él/ella/usted haya
él/ella/usted hubiera
no hayamos
nosotros hayamos
nosotros hubiéramos
no hayan
ustedes hayan
ustedes  hubierais
no hayan
ellos/ellas hayan
ellos/ellas hubieran


Infinitivo:           Hacer
Gerundio:          Haciendo
Participio:           Hecho

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo hago
yo hacía
yo hice
tú haces, vos hacés
tú/vos hacías
tú/vos hiciste
él/ella/usted hace
él/ella/usted hacía
él/ella/usted hizo
nosotros hacemos
nosotros hacíamos
nosotros hicimos
ustedes hacen
ustedes hacían
ustedes hicieron
ellos/ellas hacen
ellos/ellas hacían
ellos/ellas hicieron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo haré
yo haría
-
tú/vos harás
tú/vos harías
haz
él/ella/usted hará
él/ella/usted haría
haga
nosotros haremos
nosotros haríamos
hagamos
ustedes harán
ustedes harían
hagan
ellos/ellas harán
ellos/ellas harían
hagan

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo haga
yo hiciera
no hagas
tú/vos hagas
tú/vos hicieras
no haga
él/ella/usted haga
él/ella/usted hiciera
no hagamos
nosotros hagamos
nosotros hiciéramos
no hagan
ustedes hagan
ustedes hicieran
no hagan
ellos/ellas hagan
ellos/ellas hicieran


Infinitivo:           Ir
Gerundio:          Yendo
Participio:           ido

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo voy
yo iba
yo fui
tú/vos vas
tú/vos ibas
tú/vos fuiste
él/ella/usted va
él/ella/usted iba
él/ella/usted fue
nosotros vamos
nosotros íbamos
nosotros fuimos
ustedes van
ustedes iban
ustedes fueron
ellos/ellas van
ellos/ellas iban
ellos/ellas fueron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo iré
yo iría
-
tú/vos irás
tú/vos irías
ve
él/ella/usted irá
él/ella/usted iría
vaya
nosotros iremos
nosotros iríamos
vayamos
ustedes iran
ustedes irian
vayan
ellos/ellas irán
ellos/ellas irían
vayan

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo vaya
yo fuera
no vayas
tú/vos vayas
tú/vos fueras
no vaya
él/ella/usted vaya
él/ella/usted fuera
no vayamos
nosotros vayamos
nosotros fuéramos
no vayan
ustedes vayan
ustedes fueran
no vayan
ellos/ellas vayan
ellos/ellas fueran


Infinitivo:           Jugar
Gerundio:          Jugando
Participio:           jugado

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo juego
yo jugaba
yo jugué
tú juegas, vos jugás
tú/vos jugabas
tú/vos jugaste
él/ella/usted juega
él/ella/usted jugaba
él/ella/usted jugó
nosotros jugamos
nosotros jugábamos
nosotros jugamos
ustedes juegan
ustedes jugaban
ustedes jugaron
ellos/ellas juegan
ellos/ellas jugaban
ellos/ellas jugaron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo jugaré
yo jugaría
-
tú/vos jugarás
tú/vos jugarías
juega
él/ella/usted jugará
él/ella/usted jugaría
juegue
nosotros jugaremos
nosotros jugaríamos
juguemos
ustedes jugaran
ustedes jugarian
jueguen
ellos/ellas jugarán
ellos/ellas jugarían
jueguen

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo juegue
yo jugara
no juegues
tú/vos juegues
tú/vos jugaras
no juegue
él/ella/usted juegue
él/ella/usted jugara
no juguemos
nosotros juguemos
nosotros jugáramos
no jueguen
ustedes jueguen
ustedes jugaran
no jueguen
ellos/ellas jueguen
ellos/ellas jugaran
Infinitivo:           Leer
Gerundio:          Leyendo
Participio:           Leído

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo leo
yo leía
yo leí
tú lees, vos leés
tú/vos leías
tú/vos leíste
él/ella/usted lee
él/ella/usted leía
él/ella/usted leyó
nosotros leemos
nosotros leíamos
nosotros leímos
ustedes leen
ustedes leían
ustedes leyeron
ellos/ellas leen
ellos/ellas leían
ellos/ellas leyeron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo leeré
yo leería
-
tú/vos leerás
tú/vos leerías
lee
él/ella/usted leerá
él/ella/usted leería
lea
nosotros leeremos
nosotros leeríamos
leamos
ustedes leerán
ustedes leerían
lean
ellos/ellas leerán
ellos/ellas leerían
lean

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo lea
yo leyera
no leas
tú/vos leas
tú/vos leyeras
no lea
él/ella/usted lea
él/ella/usted leyera
no leamos
nosotros leamos
nosotros leyéramos
no lean
ustedes lean
ustedes leyeran
no lean
ellos/ellas lean
ellos/ellas leyeran


Infinitivo:           Llegar
Gerundio:          Llegando
Participio:           Llegado

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo llego
yo llegaba
yo llegué
tú llegas, vos llegás
tú/vos llegabas
tú/vos llegaste
él/ella/usted llega
él/ella/usted llegaba
él/ella/usted llegó
nosotros llegamos
nosotros llegábamos
nosotros llegamos
ustedes llegan
ustedes llegaban
ustedes llegaron
ellos/ellas llegan
ellos/ellas llegaban
ellos/ellas llegaron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo llegaré
yo llegaría
-
tú/vos llegarás
tú/vos llegarías
llega
él/ella/usted llegará
él/ella/usted llegaría
llegue
nosotros llegaremos
nosotros llegaríamos
lleguemos
ustedes llegaran
ustedes llegarían
lleguen
ellos/ellas llegarán
ellos/ellas llegarían
lleguen

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo llegue
yo llegara
no llegues
tú/vos llegues
tú/vos llegaras
no llegue
él/ella/usted llegue
él/ella/usted llegara
no lleguemos
nosotros lleguemos
nosotros llegáramos
no lleguen
ustedes lleguen
ustedes llegaran
no lleguen
ellos/ellas lleguen
ellos/ellas llegaran


Infinitivo:           Oír
Gerundio:          Oyendo
Participio:           Oído

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo oigo
yo oía
yo oí
tú oyes, vos oís
tú/vos oías
tú/vos oíste
él/ella/usted oye
él/ella/usted oía
él/ella/usted oyó
nosotros oímos
nosotros oíamos
nosotros oímos
ustedes oyen
ustedes oían
ustedes oyeron
ellos/ellas oyen
ellos/ellas oían
ellos/ellas oyeron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo oiré
yo oiría
-
tú/vos oirás
tú/vos oirías
oye
él/ella/usted oirá
él/ella/usted oiría
oiga
nosotros oiremos
nosotros oiríamos
oigamos
ustedes oirán
ustedes oirían
oigan
ellos/ellas oirán
ellos/ellas oirían
oigan

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo oiga
yo oyera
no oigas
tú/vos oigas
tú/vos oyeras
no oiga
él/ella/usted oiga
él/ella/usted oyera
no oigamos
nosotros oigamos
nosotros oyéramos
no oigan
ustedes oigan
ustedes oyeran
no oigan
ellos/ellas oigan
ellos/ellas oyeran


Infinitivo:           Pedir
Gerundio:          Pidiendo
Participio:           Pedido

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo pido
yo pedía
yo pedí
tú pides, vos pedís
tú/vos pedías
tú/vos pediste
él/ella/usted pide
él/ella/usted pedía
él/ella/usted pidió
nosotros pedimos
nosotros pedíamos
nosotros pedimos
ustedes piden
ustedes piden
ustedes pidieron
ellos/ellas piden
ellos/ellas pedían
ellos/ellas pidieron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo pediré
yo pediría
-
tú/vos pedirás
tú/vos pedirías
pide
él/ella/usted pedirá
él/ella/usted pediría
pida
nosotros pediremos
nosotros pediríamos
pidamos
ustedes pedirán
ustedes pedirían
pidan
ellos/ellas pedirán
ellos/ellas pedirían
pidan

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo pida
yo pidiera
no pidas
tú/vos pidas
tú/vos pidieras
no pida
él/ella/usted pida
él/ella/usted pidiera
no pidamos
nosotros pidamos
nosotros pidiéramos
no pidan
ustedes pidan
ustedes pidieran
no pidan
ellos/ellas pidan
ellos/ellas pidieran


Infinitivo:           Pagar
Gerundio:          Pagando
Participio:           Pagado

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo pago
yo pagaba
yo pagué
tú pagas, vos pagás
tú/vos pagabas
tú/vos pagaste
él/ella/usted paga
él/ella/usted pagaba
él/ella/usted pagó
nosotros pagamos
nosotros pagábamos
nosotros pagamos
ustedes pagan
ustedes pagaban
ustedes pagaron
ellos/ellas pagan
ellos/ellas pagaban
ellos/ellas pagaron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo pagaré
yo pagaría
-
tú/vos pagarás
tú/vos pagarías
paga
él/ella/usted pagará
él/ella/usted pagaría
pague
nosotros pagaremos
nosotros pagaríamos
paguemos
ustedes pagaran
ustedes pagarían
paguen
ellos/ellas pagarán
ellos/ellas pagarían
paguen

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo pague
yo pagara
no pagues
tú/vos pagues
tú/vos pagaras
no pague
él/ella/usted pague
él/ella/usted pagara
no paguemos
nosotros paguemos
nosotros pagáramos
no paguen
ustedes paguen
ustedes pgaran
no paguen
ellos/ellas paguen
ellos/ellas pagaran


Infinitivo:           Pensar
Gerundio:          Pensando
Participio:           Pensado

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo pienso
yo pensaba
yo pensé
tú piensas, vos pensás
tú/vos pensabas
tú/vos pensaste
él/ella/usted piensa
él/ella/usted pensaba
él/ella/usted pensó
nosotros pensamos
nosotros pensábamos
nosotros pensamos
vosotros piensan
ustedes pensaban
ustedes pensaron
ellos/ellas piensan
ellos/ellas pensaban
ellos/ellas pensaron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo pensaré
yo pensaría
-
tú/vos pensarás
tú/vos pensarías
piensa
él/ella/usted pensará
él/ella/usted pensaría
piense
nosotros pensaremos
nosotros pensaríamos
pensemos
ustedes pensaran
ustedes pensarían
piensen
ellos/ellas pensarán
ellos/ellas pensarían
piensen

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo piense
yo pensara
no pienses
tú/vos pienses
tú/vos pensaras
no piense
él/ella/usted piense
él/ella/usted pensara
no pensemos
nosotros pensemos
nosotros pensáramos
no piensen
ustedes piensen
ustedes pensaran
no piensen
ellos/ellas piensen
ellos/ellas pensaran


Infinitivo:           Perder
Gerundio:          Perdiendo
Participio:           Perdido

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo pierdo
yo perdía
yo perdí
tú pierdes, vos perdés
tú/vos perdías
tú/vos perdiste
él/ella/usted pierde
él/ella/usted perdía
él/ella/usted perdió
nosotros perdemos
nosotros perdíamos
nosotros perdimos
ustedes piensan
ustedes perdían
ustedes perdieron
ellos/ellas pierden
ellos/ellas perdían
ellos/ellas perdieron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo perderé
yo perdería
-
tú/vos perderás
tú/vos perderías
pierde
él/ella/usted perderá
él/ella/usted perdería
pierda
nosotros perderemos
nosotros perderíamos
perdamos
ustedes perderán
ustedes perderían
pierdan
ellos/ellas perderán
ellos/ellas perderían
pierdan

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo pierda
yo perdiera
no pierdas
tú/vos pierdas
tú/vos perdieras
no pierda
él/ella/usted pierda
él/ella/usted perdiera
no perdamos
nosotros perdamos
nosotros perdiéramos
no pierdan
ustedes pierdan
ustedes perdieran
no pierdan
ellos/ellas pierdan
ellos/ellas perdieran


Infinitivo:           Poder
Gerundio:          Pudiendo
Participio:           Podido

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo puedo
yo podía
yo pude
Tú puedes, vos podés
tú/vos podías
tú/vos pudiste
él/ella/usted puede
él/ella/usted podía
él/ella/usted pudo
nosotros podemos
nosotros podíamos
nosotros pudimos
ustedes pueden
ustedes podían
ustedes pudieron
ellos/ellas pueden
ellos/ellas podían
ellos/ellas pudieron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo podré
yo podría
-
tú/vos podrás
tú/vos podrías
puede
él/ella/usted podrá
él/ella/usted podría
pueda
nosotros podremos
nosotros podríamos
podamos
ustedes podrán
ustedes podrían
puedan
ellos/ellas podrán
ellos/ellas podrían
puedan

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo pueda
yo pudiera
no puedas
tú/vos puedas
tú/vos pudieras
no pueda
él/ella/usted pueda
él/ella/usted pudiera
no podamos
nosotros podamos
nosotros pudiéramos
no puedan
ustedes puedan
ustedes pudieran
no puedan
ellos/ellas puedan
ellos/ellas pudieran

Infinitivo:           Poner
Gerundio:          Poniendo
Participio:           Puesto

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo pongo
yo ponía
yo puse
tú pones, vos ponés
tú/vos ponías
tú/vos pusiste
él/ella/usted pone
él/ella/usted ponía
él/ella/usted puso
nosotros ponemos
nosotros poníamos
nosotros pusimos
ustedes ponen
ustedes ponían
ustedes pusieron
ellos/ellas ponen
ellos/ellas ponían
ellos/ellas pusieron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo pondré
yo pondría
-
tú/vos pondrás
tú/vos pondrías
pon
él/ella/usted pondrá
él/ella/usted pondría
ponga
nosotros pondremos
nosotros pondríamos
pongamos
ustedes pondrán
ustedes pondrían
pongan
ellos/ellas pondrán
ellos/ellas pondrían
pongan

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo ponga
yo pusiera
no pongas
tú/vos pongas
tú/vos pusieras
no ponga
él/ella/usted ponga
él/ella/usted pusiera
no pongamos
nosotros pongamos
nosotros pusiéramos
no pongan
ustedes pongan
ustedes pusieran
no pongan
ellos/ellas pongan
ellos/ellas pusieran


Infinitivo:           Querer
Gerundio:          Queriendo
Participio:           Querido

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo quiero
yo quería
yo quise
tú quieres, vos querés
tú/vos querías
tú/vos quisiste
él/ella/usted quiere
él/ella/usted quería
él/ella/usted quiso
nosotros queremos
nosotros queríamos
nosotros quisimos
ustedes quieren
ustedes querían
ustedes quisieron
ellos/ellas quieren
ellos/ellas querían
ellos/ellas quisieron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo querré
yo querría
-
tú/vos querrás
tú/vos querrías
Quiere
él/ella/usted querrá
él/ella/usted querría
Quiera
nosotros querremos
nosotros querríamos
Queramos
ustedes querran
ustedes querrian
Quieran
ellos/ellas querrán
ellos/ellas querrían
Quieran

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo quiera
yo quisiera
no quieras
tú/vos quieras
tú/vos quisieras
no quiera
él/ella/usted quiera
él/ella/usted quisiera
no queramos
nosotros queramos
nosotros quisiéramos
no quieran
ustedes quieran
ustedes quisieran
no quieran
ellos/ellas quieran
ellos/ellas quisieran


Infinitivo:           Saber
Gerundio:          Sabiendo
Participio:           Sabido

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo sé
yo sabía
yo supe
tú sabes, vos sabés
tú/vos sabías
tú/vos supiste
él/ella/usted sabe
él/ella/usted sabía
él/ella/usted supo
nosotros sabemos
nosotros sabíamos
nosotros supimos
ustedes saben
ustedes sabían
ustedes supieron
ellos/ellas saben
ellos/ellas sabían
ellos/ellas supieron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo sabré
yo sabría
-
tú/vos sabrás
tú/vos sabrías
sabe
él/ella/usted sabrá
él/ella/usted sabría
sepa
nosotros sabremos
nosotros sabríamos
sepamos
ustedes sabrán
ustedes sabrían
sepan
ellos/ellas sabrán
ellos/ellas sabrían
sepan

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo sepa
yo supiera
no sepas
tú/vos sepas
tú/vos supieras
no sepa
él/ella/usted sepa
él/ella/usted supiera
no sepamos
nosotros sepamos
nosotros supiéramos
no sepan
vosotros sepáis
ustedes supieran
no sepan
ellos/ellas sepan
ellos/ellas supieran


Infinitivo:           Sacar
Gerundio:          Sacando
Participio:           Sacado

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo saco
yo sacaba
yo saqué
tú sacas, vos sacás
tú/vos sacabas
tú/vos sacaste
él/ella/usted saca
él/ella/usted sacaba
él/ella/usted sacó
nosotros sacamos
nosotros sacábamos
nosotros sacamos
ustedes sacan
ustedes sacaban
ustedes sacaron
ellos/ellas sacan
ellos/ellas sacaban
ellos/ellas sacaron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo sacaré
yo sacaría
-
tú/vos sacarás
tú/vos sacarías
saca
él/ella/usted sacará
él/ella/usted sacaría
saque
nosotros sacaremos
nosotros sacaríamos
saquemos
ustedes sacaran
ustedes sacarían
saquen
ellos/ellas sacarán
ellos/ellas sacarían
saquen

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo saque
yo sacara
no saques
tú/vos saques
tú/vos sacaras
no saque
él/ella/usted saque
él/ella/usted sacara
no saquemos
nosotros saquemos
nosotros sacáramos
no saque
ustedes saquen
ustedes sacaran
no saque
ellos/ellas saquen
ellos/ellas sacaran


Infinitivo:           Salir
Gerundio:          Saliendo
Participio:           Salido

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo salgo
yo salía
yo salí
tú sales, vos salís
tú/vos salías
tú/vos saliste
él/ella/usted sale
él/ella/usted salía
él/ella/usted salió
nosotros salimos
nosotros salíamos
nosotros salimos
ustedes  salen
ustedes salían
ustedes salieron
ellos/ellas salen
ellos/ellas salían
ellos/ellas salieron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo saldré
yo saldría
-
tú/vos saldrás
tú/vos saldrías
sal
él/ella/usted saldrá
él/ella/usted saldría
salga
nosotros saldremos
nosotros saldríamos
salgamos
ustedes saldrán
ustedes saldrían
salgan
ellos/ellas saldrán
ellos/ellas saldrían
salgan

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo salga
yo saliera
no salgas
tú/vos salgas
tú/vos salieras
no salga
él/ella/usted salga
él/ella/usted saliera
no salgamos
nosotros salgamos
nosotros saliéramos
no salgan
ustedes  salgan
ustedes salieran
no salgan
ellos/ellas salgan
ellos/ellas salieranInfinitivo:           Seguir
Gerundio:          Siguiendo
Participio:           Seguido

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo sigo
yo seguía
yo seguí
tú sigues, vos seguís
tú/vos seguías
tú/vos seguiste
él/ella/usted sigue
él/ella/usted seguía
él/ella/usted siguió
nosotros seguimos
nosotros seguíamos
nosotros seguimos
ustedes siguen
ustedes seguían
ustedes siguieron
ellos/ellas siguen
ellos/ellas seguían
ellos/ellas siguieron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo seguiré
yo seguiría
-
tú/vos seguirás
tú/vos seguirías
sigue
él/ella/usted seguirá
él/ella/usted seguiría
siga
nosotros seguiremos
nosotros seguiríamos
sigamos
ustedes seguirán
ustedes seguirían
sigan
ellos/ellas seguirán
ellos/ellas seguirían
sigan

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo siga
yo siguiera
no sigas
tú/vos sigas
tú/vos siguieras
no siga
él/ella/usted siga
él/ella/usted siguiera
no sigamos
nosotros sigamos
nosotros siguiéramos
no sigan
ustedes sigan
ustedes  siguieran
no sigan
ellos/ellas sigan
ellos/ellas siguieran


Infinitivo:           Sentir
Gerundio:          Sintiendo
Participio:           Sentido

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo siento
yo sentía
yo sentí
tú sientes, vos sentís
tú/vos sentías
tú/vos sentiste
él/ella/usted siente
él/ella/usted sentía
él/ella/usted sintió
nosotros sentimos
nosotros sentíamos
nosotros sentimos
ustedes sienten
ustedes sentian
ustedes sintieron
ellos/ellas sienten
ellos/ellas sentían
ellos/ellas sintieron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo sentiré
yo sentiría
-
tú/vos sentirás
tú/vos sentirías
siente
él/ella/usted sentirá
él/ella/usted sentiría
sienta
nosotros sentiremos
nosotros sentiríamos
sintamos
ustedes sentirán
ustedes sentirían
sientan
ellos/ellas sentirán
ellos/ellas sentirían
sientan

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo sienta
yo sintiera
no sientas
tú/vos sientas
tú/vos sintieras
no sienta
él/ella/usted sienta
él/ella/usted sintiera
no sintamos
nosotros sintamos
nosotros sintiéramos
no sientan
ustedes sientan
ustedes sintieran
no sientan
ellos/ellas sientan
ellos/ellas sintieran


Infinitivo:           Tener
Gerundio:          Teniendo
Participio:           Tenido

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo tengo
yo tenía
yo tuve
tú tienes, vos tenés
tú/vos tenías
tú/vos tuviste
él/ella/usted tiene
él/ella/usted tenía
él/ella/usted tuvo
nosotros tenemos
nosotros teníamos
nosotros tuvimos
ustedes tienen
ustedes tenían
ustedes tuvieron
ellos/ellas tienen
ellos/ellas tenían
ellos/ellas tuvieron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo tendré
yo tendría
-
tú/vos tendrás
tú/vos tendrías
ten
él/ella/usted tendrá
él/ella/usted tendría
tenga
nosotros tendremos
nosotros tendríamos
tengamos
ustedes tendrán
ustedes tendrían
tengan
ellos/ellas tendrán
ellos/ellas tendrían
tengan

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo tenga
yo tuviera
no tengas
tú/vos tengas
tú/vos tuvieras
no tenga
él/ella/usted tenga
él/ella/usted tuviera
no tengamos
nosotros tengamos
nosotros tuviéramos
no tengan
ustedes tengan
ustedes tuvieran
no tengan
ellos/ellas tengan
ellos/ellas tuvieran


Infinitivo:           Traer
Gerundio:          Trayendo
Participio:           Traído

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo traigo
yo traía
yo traje
tú traes, vos traés
tú/vos traías
tú/vos trajiste
él/ella/usted trae
él/ella/usted traía
él/ella/usted trajo
nosotros traemos
nosotros traíamos
nosotros trajimos
ustedes traen
ustedes traían
ustedes trajeron
ellos/ellas traen
ellos/ellas traían
ellos/ellas trajeron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo traeré
yo traería
-
tú/vos traerás
tú/vos traerías
trae
él/ella/usted traerá
él/ella/usted traería
traiga
nosotros traeremos
nosotros traeríamos
traigamos
ustedes traerán
ustedes traerían
traigan
ellos/ellas traerán
ellos/ellas traerían
traigan

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo traiga
yo trajera
no traigas
tú/vos traigas
tú/vos trajeras
no traiga
él/ella/usted traiga
él/ella/usted trajera
no traigamos
nosotros traigamos
nosotros trajéramos
no traigan
ustedes traigan
ustedes trajeran
no traigan
ellos/ellas traigan
ellos/ellas trajeran


Infinitivo:           Venir
Gerundio:          Viniendo
Participio:           Venido

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo vengo
yo venía
yo vine
tú vienes, vos venís
tú/vos venías
tú/vos viniste
él/ella/usted viene
él/ella/usted venía
él/ella/usted vino
nosotros venimos
nosotros veníamos
nosotros vinimos
ustedes vienen
ustedes venían
ustedes vinieron
ellos/ellas vienen
ellos/ellas venían
ellos/ellas vinieron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo vendré
yo vendría
-
tú/vos vendrás
tú/vos vendrías
ven
él/ella/usted vendrá
él/ella/usted vendría
venga
nosotros vendremos
nosotros vendríamos
vengamos
vosotros vendrán
ustedes vendrían
vengan
ellos/ellas vendrán
ellos/ellas vendrían
vengan

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo venga
yo viniera
no vengas
tú/vos vengas
tú/vos vinieras
no venga
él/ella/usted venga
él/ella/usted viniera
no vengamos
nosotros vengamos
nosotros viniéramos
no vengan
ustedes vengan
ustedes vinieran
no vengan
ellos/ellas vengan
ellos/ellas vinieran


Infinitivo:           Ver
Gerundio:          Viendo
Participio:           Visto

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo veo
yo veía
yo vi
tú/vos ves
tú/vos veías
tú/vos viste
él/ella/usted ve
él/ella/usted veía
él/ella/usted vio
nosotros vemos
nosotros veíamos
nosotros vimos
ustedes ven
ustedes veían
ustedes vieron
ellos/ellas ven
ellos/ellas veían
ellos/ellas vieron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo veré
yo vería
-
tú/vos verás
tú/vos verías
ve
él/ella/usted verá
él/ella/usted vería
vea
nosotros veremos
nosotros veríamos
veamos
ustedes verán
ustedes verían
vean
ellos/ellas verán
ellos/ellas verían
vean

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo vea
yo viera
no veas
tú/vos veas
tú/vos vieras
no vea
él/ella/usted vea
él/ella/usted viera
no veamos
nosotros veamos
nosotros viéramos
no vean
ustedes vean
ustedes vieran
no vean
ellos/ellas vean
ellos/ellas vieran


Infinitivo:           Volver
Gerundio:          Volviendo
Participio:           Vuelto

Presente
Pretérito imperfecto
Pretérito perfecto simple
yo vuelvo
yo volvía
yo volví
tú vuelves, vos volvés
tú/vos volvías
tú/vos volviste
él/ella/usted vuelve
él/ella/usted volvía
él/ella/usted volvió
nosotros volvemos
nosotros volvíamos
nosotros volvimos
ustedes vuelven
ustedes volvian
ustedes volvieron
ellos/ellas vuelven
ellos/ellas volvían
ellos/ellas volvieron

Futuro
Condicional
Imperativo
yo volveré
yo volvería
-
tú/vos volverás
tú/vos volverías
vuelve
él/ella/usted volverá
él/ella/usted volvería
vuelva
nosotros volveremos
nosotros volveríamos
volvamos
ustedes volveran
ustedes volverían
vuelvan
ellos/ellas volverán
ellos/ellas volverían
vuelvan

Imperativo Negativo
Subjuntivo Presente
Subjuntivo Imperfecto
-
yo vuelva
yo volviera
no vuelvas
tú/vos vuelvas
tú/vos volvieras
no vuelva
él/ella/usted vuelva
él/ella/usted volviera
no volvamos
nosotros volvamos
nosotros volviéramos
no vuelvan
ustedes vuelvan
ustedes volvieran
no vuelvan
ellos/ellas vuelvan
ellos/ellas volvieran

Geen opmerkingen: