Spaanse Grammatica | Spaanse Taal

Alleen als, zolang ..- Condicionele Voegwoorden

"Als" kun je als hypothese gebruiken (als je veel geld zou hebben, dan zou ik dit kopen), maar je kunt ook zinnen met elkaar verbinden als een conditionele voorwaarde:
  • Je kunt dit doen, zolang je me niet stoort
  • Als je weer te laat komt, dan ga ik niet meer met je uit
In bijna alle gevallen kun je ook "si" gebruiken, maar zoals ook in het Nederlands kun je andere voegwoorden gebruiken die de omstandigheden beter beschrijven, zoals:


1. Terwijl: Hier gebruik je "als" in de betekenis "zolang en gedurend" en dan gebruik je mientras + subjuntivo
  • Ik zal blijven werken terwijl je hier bent    > Seguiré trabajando mientras te quedes aquí.


2. Zolang: Als je "zolang" meer als een doelstelling gebruikt , dan gebruik je con tal que + subjuntivo:

  • Ik ben bereid het te doen, zolang we samen zijn. > Estoy dispuesto hacerlo, con tal de que estemos juntos


3. Alleen als, elke keer dat..: Als je wilt zeggen "altijd als"dan gebruik je het voegwoord siempre que / siempre y cuando + subjuntivo in het Spaans. Je kunt het ook gebruiken als "elke keer dat" afhankelijk van de context. 
  • Ik zal blijven werken altijd als je hier bent  > Seguiré trabajando siempre y cuando te quedes aquí.
  • Elke keer dat het regent, is het koud  > Siempre que llueve, hace frío.


4. Mocht: in dit geval gebruik je "Mocht" als een "als" conditie en is vaak een waarschuwing. In het Spaans gebruik je dan como + subjuntivo: 
  • Mocht je weer laat komen, dan krijg je een boete   > Como llegues tarde otra vez,  obtienes una multa


5. Mocht...hebben: Hier gaat het om een zinsnede zoals "mocht ik geweten hebben" dat zich vertaalt in Spaans met "de" + inifinitivo
  • Mocht ik het geweten hebben, dan zou ik het gedaan hebben  > De saberlo, lo hubiera hecho 


6. Behalve als: In dit geval wil je iets zeggen dat je iets doet met "tenzij" of "behalve als" en in het Spaans gebruik je salvo que, excepto que, a no ser que of a menos que + subjuntivo
  • Ik blijf werken, behalve als je het probleem oplost  > Seguiré trabajando a menos que resuelvas el problema.

Medellin in ColombiëMedellin in Colombië

Geen opmerkingen: