Spaanse Grammatica | Spaanse Taal

Als ... - Hypothetische Bepalingen

"Als je dit doet, dan bel ik je" is een hypothese dat je het misschien wel of niet doet. In het Spaans zijn er drie vormen om een hypothese te gebruiken:

1. Waarschijnlijk: dit is de standaard als conditie, dat het meest gebruikt wordt. Als wel in het Nederlands als in het Spaans gebruik je tegenwoordige tijd in beide zinnen:
  • Als je dit doet, dan bel ik je.    > Si lo haces, te llamo.
Je  kunt ook de imperativo gebruiken voor de tweede zin:
  • Als je dit doet, bel me              > Si lo haces, llámame.


2. Minder waarschijnlijk. Dit is de situatie waar we in het Nederlands vaak "zouden" gebruiken, want het zou wel of niet zo kunnen zijn. In het Spaans gebruik je de subjuntivo imperfecto (tuviera) in de "si" zinsnede en condicional simple (tendría) in de consequentie. Je gebuikt nooit de subjuntivo presente of futuro in de "si" zinsnede.
  • Als je dit zou doen, dan zal ik je bellen    > Si lo hicieras, te llamaría.
  •                                > Si lo harías, te llamaría (FOUT, moet subjuntivo imperfecto gebruiken)


3. Niet gebeurd, maar wat als... Deze situatie leggen we in het Nederlands uit als "Als ik dat gedaan zou hebben, dan zou...". Dus we gebruiken in het Nederlands hier "zou hebben" in beide zinnen, en die worden in het Spaans vertaald met subjuntivo pluscuamperfecto (hubiera tenido) in het eerste deel van de zin en in de consequentie de condicional compuesto (habría tenido). Maar vaak wordt in de consequentie zin ook subjuntivo pluscuamperfecto gebruikt (hubiera tenido).


  • Als je dit gedaan zou hebben, dan zou ik je gebeld hebben.  
  •                                > Si lo hubieras hecho, te habría llamado.
  •                                > Si lo hubieras hecho, te hubiera llamado.
Kan dus allebei en vaak hoor je de tweede vorm vaker in gesprekken, alhoewel de eerste zin grammaticaal correcter is. 

Hypothetische bepalingen in het Spaans zijn een belangrijk onderdeel van de taal.


Strand in Montevideo in UruguayStrand in Montevideo in Uruguay


Geen opmerkingen: