Spaanse Grammatica | Spaanse Taal

Telwoorden, Rangtelwoorden en Breuken

Tellen is gelijk in het Spaans als in het Nederlands. Als referentie geven we hier de nummers:

 • 1 - uno
 • 2 - dos
 • 3 - tres
 • 4 - cuatro
 • 5 - cinco
 • 6 - seis
 • 7 - siete
 • 8 - ocho
 • 9 - nueve
 • 10 - diez
 • 11 - once
 • 12 - doce
 • 13 - trece
 • 14 - catorce
 • 15 - quince
 • 16 - dieciséis
 • 17 - diecisiete
 • 18 - dieciocho
 • 19 - diecinueve
 • 20 - veinte
 • 21 - veintiuno
 • 22 - veintidós
 • 23 - veintitrés
 • 24 - veinticuatro
 • 25 - veinticinco
 • 26 - veintiséis
 • 27 - veintisiete
 • 28 - veintiocho
 • 29 - veintinueve
 • 30 - treinta
 • 31 - treinta y uno
 • 32 - treinta y dos
 • 40 - cuarenta
 • 50 - cincuenta
 • 60 - sesenta
 • 70 - setenta
 • 80 - ochenta
 • 90 - noventa
 • 100 - cien
 • 110 - ciento diez
 • 200 - doscientos
 • 272 - doscientos setenta y dos
 • 300 - trescientos
 • 400 - cuatrocientos
 • 500 - quinientos
 • 600 - seiscientos
 • 700 - setecientos
 • 800 - ochocientos
 • 900 - novecientos
 • 1.000 - mil
 • 1.035 - mil trenta y cinco
 • 1.211 - mil doscientos dos
 • 2.000 - dos mil
 • 3.000.009 - tres millones nueve
 • 1.000.000.000 - mil millón
 • 1.000.000.000.000 - un billón
Iguazu Waterval in Argentinië, Brazilië en ParaguayIguazu Waterval in Argentinië, Brazilië en Paraguay

De rangtelwoorden zijn de volgende: 

 • 1 primero
 • 2 segundo
 • 3 tercero
 • 4 cuarto
 • 5 quinto
 • 6 sexto
 • 7 séptimo
 • 8 octavo
 • 9 noveno
 • 10 décimo
 • 11 undécimo
 • 12 duodécimo
 • 13 decimotercero
 • 14 decimocuarto
 • 15 decimoquinto
 • 16 decimosexto
 • 17 decimoséptimo
 • 18 decimoctavo
 • 19 decimonoveno
 • 20 vigésimo
 • 21 vigésimo primero
 • 22 vigésimo segundo
 • 23 vigésimo tercero
 • 24 vigésimo cuarto
 • 25 vigésimo quinto
 • 26 vigésimo sexto
 • 27 vigésimo séptimo
 • 28 vigésimo octavo
 • 29 vigésimo noveno
 • 30 trigésimo
 • 31 trigésimo primero
 • 32 trigésimo segundo
 • 33 trigésimo tercero
 • 34 trigésimo cuarto
 • 35 trigésimo quinto
 • 36 trigésimo sexto
 • 37 trigésimo séptimo
 • 38 trigésimo octavo
 • 39 trigésimo noveno
 • 40 cuadragésimo
 • 41 cuadragésimo primero
 • 50 quincuagésimo
 • 60 sexagésimo
 • 70 septuagésimo
 • 80 octogésimo
 • 90 nonagésimo
 • 100 centésimo
 • 101 centésimo primero
 • 200 ducentésimo
 • 300 tricentésimo
 • 400 cuadringentésimo
 • 500 quingentésimo
 • 600 sexcentésimo
 • 700 septingentésimo
 • 800 octingentésimo
 • 900 noningentésimo
 • 1000 milésimo
 • 2000 dosmilésimo
 • 1 million millonésimo
 • 2 million dosmillonésimo
Skiën in Patagonië
Skiën in Rio Patagonië, Argentinië

Breuken en fracties worden als volgt gebruikt:

 • 1/2 un medio
 • 1/3 un tercio
 • 1/4 un cuarto
 • 1/5 un quinto
 • 1/6 un sexto
 • 3/4 tres cuartos
 • 0,0 cero coma cero
 • 1,1 uno coma uno

Geen opmerkingen: